E-learning - seminarium w CKU

E-learning - seminarium w CKU
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Seminarium odbyło się w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro". Prelegentem była dr Izabella Bednarczyk, która na co dzień pracuje w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Izabella Bednarczyk omówiła zagadnienia związane z szansą i zagrożeniami kształcenia na odległość. Omówiła platformę edukacyjną moodle. Ponadto przedstawiła praktyczne możliwości zastosowania platformy edukacyjnej, od tworzenia własnych zasobów przez nauczycieli aż do praktycznego wykorzystywania platformy przez samych słuchaczy Centrum.

[gallery id=244 los=1]

Wśród zaproszonych gości na seminarium obecni byli Leszek Pożyczka dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki,  Jolanta Burzyńska kierownik Referatu ds. Stypendiów i Projektów Oświatowych współfinansowanych przez UE oraz Agnieszka Balcerowska - Domagała koordynator Projektu.

red. A.J.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy