Budujemy Przystań prowadzi rekrutację

Budujemy Przystań prowadzi rekrutację
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJDokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu przy ul Wośnickiej 125, w godzinach od 9 do 15. Szczegółowych informacji udziela Anna Boruta. Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o przyjecie dziecka do placówki; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku dzieci szkolnych); opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (w przypadku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka); kserokopia aktu urodzenia.

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym: niepełnosprawnością ruchową; upośledzeniem umysłowym; zaburzeniami mowy, itp.; posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas wszystkich zajęć usprawniane są równolegle wszystkie uszkodzone funkcje: poznawcza, ruchowa, komunikacyjna i społeczna. Edukacja odbywa się na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum. 

ZNPOS oferuje naukę, rehabilitację i zabawę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Praca odbywa się w małych, czteroosobowych grupach, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Dla wszystkich uczniów opracowane są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne. Praca koncentruje się wokół podstawowych sfer rozwojowych: samoobsługi, komunikacji i języka, motoryki (małej i dużej), rozwoju społecznego, rozwoju poznawczego.

W placówce zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w zakresie: terapii ruchu (rehabilitacja, ruch rozwijający W. Sherborne, program aktywności Knill'ów), logopedii, usprawniania widzenia, terapii zajęciowej, muzykoterapii, terapii psychologicznej, komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i rewalidacyjnymi, dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć w zakresie dogoterapii, hipoterapii oraz zajęć na basenie.

Placówka umożliwia również zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy szkolnej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (sportowe, muzyczne, teatralne), udział w licznych imprezach i wycieczkach. Zapewnia: nieodpłatne działania edukacyjno - rewalidacyjne na możliwie najwyższym poziomie, współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, wsparcie dla rodziców (spotkania, zajęcia otwarte, konsultacje, warsztaty, pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych), opiekę medyczną, dowóz uczniów busem, możliwość kontynuowania nauki w jednym, przyjaznym otoczeniu na wszystkich etapach edukacyjnych.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.


Stowarzyszenie Budujemy Przystań KRS 0000406556
www.budujemyprzystan.org

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu
ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom
(48)3343505

Źródło: Bezpieczna Przystań

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy