Władze miasta

Władze miasta
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
foto:bip.radom.pl

Urząd Miejski

26-600 Radom

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 100

e-mail: prezydent@umradom.pl

Telefony:

tel. 0-48 362-32-26

fax. 0-48 362-67-53

tel. 0-48 362-02-01

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Do kompetencji prezydenta należy współpraca z Radą Miejską oraz wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, które mają za zadanie wdrażać w życie uchwały potrzebne do rozwoju miasta. Prezydent prowadzi współprace na szczeblu miast wojewódzkich jak i krajowych z podległymi im instytucjami , lokalnymi firmami otwierając tym samym Radom na inwestycje mu potrzebne równolegle prowadząc kampanie promocyjne miasta.

Kolegium Prezydenta

foto:bip.radom.pl

Pierwszy zastępca prezydent

Wiceprezydent Igor Marszałkiewicz

sekretariat i gabinet

Urząd Miejski

26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30 pok.125
tel. (048) 362 22 40;
(048) 36 20 815,
(048) 36 20 534,
fax (048) 363 40 13;
e-mail: i.marszalkiewicz@umradom.pl

Do kompetencji wiceprezydenta Igora Marszałkiewicza należą inwestycje z zakresu oświatowo kulturalnych zamówień publicznych projektów współfinansowanych z funduszy zewnęyrznych takich jak przetargi czy zamówienia publiczne. Architektura czyli zagospodarowanie polityki przestrzennej miasta, wraz z zezwoleniami na budowę i ich rejestracje.Zarządzanie nieruchomościami z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, realizacji stanów prawnych i obsługi inwestycji.

foto:bip.radom.pl


Drugi zastępca prezydenta

Wiceprezydent Ryszard Fałek

sekretariat i gabinet:

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 184
tel. (048) 362 49 08;
(048) 362 07 25;
fax (048) 360 05 70
e-mail:r.falek@umradom.pl

Dział edukacji poświęcony jest sprawami związanym głównie placówkami oświatowymi ich planami budżetowymi oraz kadrą.

Sport i turystyka zajmuje się organizacją i przebiegiem imprez sportowych w mieście utrzymuje również stałe kontakty z innymi miastami na szczeblu organizacji zawodów o randze krajowej i międzynarodowej.

Kultura obejmuje swym zasięgiem każdą imprezę kulturalną jaka ma miejsce w Radomiu ponadto włącza się do wielu przedsięwzięć kulturalnych promując tym samym miasto. Wiceprezydent Ryszard Fałek w swoim zakresie działań obejmuje wydział edukacji, sportu i turystyki oraz kultury.

foto:bip.radom.plTrzeci zastępca prezydenta

Wiceprezydent Anna Kwiecień

sekretariat i gabinet:
Urząd Miejski

26-600 Radom

ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 126;
tel. (048) 362 68 70;
(048) 36 20 731;
fax (048) 36 20 200
e-mail: a.kwiecien@umradom.pl

Wydział zdrowia, polityki społecznej i spraw obywatelskich to obszar działania Anny Kwiecień. Zakres zdrowia obejmuje promocje zdrowego stylu życia przygotowywanie decyzji potrzebnych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Z zakresu polityki społecznej zaś kontrolą i realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i innych jednostek społecznych osobą niepełnosprawnym.

foto:bip.radom.pl


Czwarty zastępca prezydenta:

Wiceprezydent Krzysztof Ferensztajn

sekretariat i gabinet:
Urząd Miejski

26-600 Radom

ul. Jana Kilińskiego 30 pok.101
tel. (048) 363 83 23;
(048) 36 20 934;
fax (048) 362 89 09;
e-mail:k.ferensztajn@umradom.pl

Wiceprezydentowi Krzysztofowi Ferensztajnowi podlegają wydział geodezji zajmujący się ewidencją miejscowości, ulic, adresów i gruntów.

Wydział komunikacji obejmuje zakres rejestracji pojazdów samochodowych oraz nadzór nad stacjami kontroli i mechanicznymi pojazdów.

Wydział ochrony środowiska i rolnictwa do zadań tego wydziału należy przygotowanie i nadzór nad realizacją planów i programów ochrony środowiska dla miasta Radomia. Kontrolą i przestrzeganiem przepisów ustaw prawa ochrony środowiska prawa wodnego o ochronie przyrody, odpadach i utrzymaniu porządku i czystości.

Biuro obsługi inwestora zajmuje się poszukiwaniem i obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych oraz rozwijanie kontaktów z innymi miastami, samorządem wojewódzkim oraz samorządami powiatowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wspólnych działań promujących Radom .

Wydział funduszy unijnych i strategi wydział zajmuje się sprawami związanymi z pozyskiwaniem pomocy finansowej z różnych zródeł w tym z środków Unii Europejskiej.

źródło informacji: bip.radom.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy