Instytucja troszcąca się o studentów

Instytucja troszcąca się o studentów
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Działalność za cel ma między innymi, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym czy wyrównywanie szans życiowych. Z pomocy OHP można korzystać na dwa sposoby. Pierwszy, polega na tym, że osoba mieszka w domu rodzinnym i korzysta z opieki. Druga forma to tak zwana stacjonarna czyli uczestnik jest zakwaterowany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania lub w Hufcu Pracy, ma zapewnioną 24-godzinną opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kształcenie i wychowanie. 

Osoby decydujące się na pomoc OHP kształcą się w szkołach publicznych, a praktyki zawodowe są realizowane u pracodawców zewnętrznych. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Kształcenie i egzaminy są bezpłatne, a najczęściej wybieranymi zawodami, w których kształci się młodzież OHP to kucharz małej gastronomi, rzeźnik - wędliniarz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, blacharz, lakiernik, stolarz czy krawiec. Można również z innych zawodów to już należy od decyzji uczestnika.

Ochotniczy Hufiec Pracy


ŁG

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy