W WISBiOP w Radomiu zaczynają rok akademicki

W WISBiOP w Radomiu zaczynają rok akademicki
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

[gallery id=1292]
Studenci I semestru rozpoczną naukę po raz pierwszy na studiach inżynierskich o profilu praktycznym, na kierunkach: budownictwo oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Wprowadzenie na uczelni profilu praktycznego oznacza, że studenci realizują na w/w kierunkach plany studiów i programy kształcenia o znacznie zwiększonej liczbie godzin zajęć praktycznych, prowadzonych w formie ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i warsztatowych. Ponadto studenci realizują również w zwiększonym wymiarze praktyki zawodowe, a zajęcia obok nauczycieli akademickich, prowadzą osoby posiadające wieloletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe, zdobyte poza uczelnią.

Oprócz praktycznego przygotowania do przyszłego zawodu, studenci mogą zdobyć w trakcie studiów dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe uznawane w krajach Unii Europejskiej, uczestnicząc m.in. w szkoleniach dla spawaczy, operatorów sprzętu i maszyn budowlanych oraz operatorów urządzeń transportu bliskiego np. wózków jezdniowych, suwnic, żurawi i podestów. Dodatkowo studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy mogą otrzymać zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie następujących szkoleń:

    Pierwsza pomoc przedmedyczna;
    Ochrona przeciwpożarowa;
    Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
    Audytor wewnętrzny, asystent, pełnomocnik zakładowych systemów zarządzania BHP;
    Audytor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego;
    Ocena ryzyka zawodowego;
    Minimalne wymagania maszyn w zakresie BHP;
    Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowach;
    SCC (Safety Certificate Contractors).

Ponadto absolwenci studiów inżynierskich i podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo
i higiena pracy
otrzymują wydany przez TÜV Akademia Polska certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001.

Studenci kierunku budownictwo mogą otrzymać certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach:

    Audytor efektywności energetycznej;
    Audytor planowania przestrzennego;
    Metodologia sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych budynków;
    Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych.

Studenci, rozpoczynający naukę w roku akademickim 2014/2015 na prowadzonych w WISBiOP w Radomiu studiach technicznych o profilu praktycznym, mają szansę na zdobycie prestiżowego tytułu inżyniera oraz umiejętności praktycznych oczekiwanych przez pracodawców.

WISBiOP w Radomiu

Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. (48) 385 11 16
http://wisbiop.pl

TEKST SPONSOROWANY

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy