Ministerialne stypendia dla studentów UTH

Ministerialne stypendia dla studentów UTH
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Z nagrodzonej grupy aż ośmioro stypendystów to studenci Wydziału Ekonomicznego, dwie osoby natomiast studiują na Wydziale Transportu i Elektrotechniki. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i wynosi 14 tys. zł.

Stypendia ministra to szczególna nagroda, wyróżnienie za osiągnięty dorobek naukowy. Rokrocznie przyznawane są studentom, którzy wyróżniają się aktywnością naukową. Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe były brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
- wystąpienia na konferencjach naukowych,
- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Źródło: UTH Radom/ fot. archiwum

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy