Ekstra - kasa - Finanse - Co za dzień

Ekstra - kasa


Stypendia socjalne, nagrody rektora i ministra za naukę lub osiągnięcia sportowe to nie wszystko. Gdzie jeszcze studenci mogą szukać finansowego wsparcia?

 


Kierunki zamawiane


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło listę technicznych, matematycznych i przyrodniczych kierunków, które są kluczowe dla gospodarki i o których rozwój państwo ma dbać szczególnie. Są to: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo.

Najlepsi studenci tych kierunków mogą otrzymywać co miesiąc motywacyjne stypendia w wysokości 1000 zł.

Ma  to zachęcić młodych ludzi do studiowania ww. dziedzin, bowiem na rynku brakuje dziś wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych. Kierunki te są więc dla studentów atrakcyjne nie tylko ze względu na stypendia – również dlatego, że po ich zakończeniu łatwo będzie można znaleźć pracę.

Studenci kierunków zamawianych mogą dotrzymywać specjalne stypendia już na pierwszym roku studiów – na podstawie ocen ze świadectwa maturalnego. W następnych latach – na podstawie postępów w nauce. Uczelnie same ustalają tu szczegóły, dlatego najlepiej pytać o nie w dziekanacie. W Radomiu kierunki zamawiane prowadzi Politechnika Radomska.

 

Diamentowy Grant

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło Program „Diamentowy Grant”, dzięki któremu co roku stu najlepszych studentów–naukowców z całej Polski może zdobyć dotację na grant naukowy o wartości do 200 tys. złotych oraz dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimum 2,5 tys. zł.

Chodzi tu o finansowanie badań najwybitniejszym studentom i otwarcie im drogi do doktoratu i kariery naukowej.


O grant mogą ubiegać się uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego. Wnioski można składać w MNiSW do 15 grudnia 2011 roku. Szczegóły na stronie ministerstwa: www.nauka.gov.pl.

Gdzie szukać?

Pieniądze przyznają studentom również rozmaite fundacje, poszczególne wydziały uczelni, Unia Europejska, samorządy.

Na przykład Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oferuje maturzystom stypendia pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie. Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspiera stypendystów programu „Agrafka Agory”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje specjalne stypendia studentom fizyki technicznej i astronomii.

Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim żaków oraz olimpijczyków wspierają Fundusz im. Stanisława Estreichera, Fundusz im. Jana Kochanowskiego i Rektorski Fundusz Stypendialny.

Dlatego warto szukać, sprawdzać strony internetowe różnych fundacji, miast, powiatów i województw. A także firm. Na przykład w zeszłym roku akademickim łódzkie firmy przyznawały studentom stypendia w wysokości co najmniej 500 zł miesięcznie w ramach programu "Młodzi w Łodzi".

Wiele informacji można znaleźć też na portalu www.mojestypendium.pl. Z kolei na stronie www.eurodesk.pl znajdziemy m.in. listę regionalnych i lokalnych punktów Eurodesk Polska czyli wspieranej przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej międzynarodowej sieci europejskiej informacji dla młodzieży. Znajdziemy tam też wyszukiwarkę projektów stypendialnych oraz wolonariatów. Krajowe biuro Eurodesk Polska mieści się w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. Tel.: (22) 622 66 70 lub (22) 463 14 50.

ROW

Oceń
Polecany artykuł

Wakacyjna praca w Niemczech - zgłoś się! Szukasz wakacyjnej pracy za granicą? Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do skorzystania z...

x