Na co mogę liczyć? czyli o stypendiach dla studenta - Finanse - Co za dzień
baner

Na co mogę liczyć? czyli o stypendiach dla studenta


W nowym roku akademickim, a więc od października 2011 roku zmieniły się zasady przyznawania stypendiów studenckich. O czym żacy powinni pamiętać? 


Stypendia socjalne

Zapewne najwięcej studentów może liczyć na stypendium socjalne. Zależy ono od sytuacji materialnej, a liczone jest według miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Konkretną wysokość tego dochodu, która uprawnia do pobierania stypendium, ustala rektor danej uczelni wraz z samorządem studenckim. Jednak według tegorocznego ministerialnego rozporządzenia nie może być ona mniejsza niż 456,3 zł i nie większa niż 782,6 zł.

Studenci muszą pamiętać, że do dochodu rodziny wliczają się m.in. zarobki jego członków, renty i emerytury, dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty, dodatki kombatanckie. Dlatego o szczegóły najlepiej spytać w dziekanatach.

Na jaką kwotę stypendium socjalnego studenci mogą liczyć? Tu bywa bardzo różnie, w zależności od uczelni i dochodów studenta. Zazwyczaj jest to od 100 do 700 zł. Często żacy mogą liczyć też na zwiększenie tej kwoty, jeśli muszą opłacać akademik lub stancję. Uczelnie dodają wtedy stypendium mieszkaniowe w kwocie od 80 zł do 300 zł miesięcznie. Większe wsparcie może otrzymać również student, który mieszka z niepracującym małżonkiem lub ze swoim dzieckiem.

Stypendium socjalne przyznawane jest na okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr - na okres do pięciu miesięcy. Wypłaca się je co miesiąc.

Ustawa przewiduje również stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Uczelnie przyznają zazwyczaj w takich wypadkach od 150 do 400 zł miesięcznie, kierując się głównie stopniem niepełnosprawności studenta.

Możliwe jest także – ale tylko dwa razy w roku – przyznanie studentowi jednorazowej zapomogi pieniężnej (np. w kwocie 700 zł) – jeśli z przyczyn losowych znalazł się on w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia za osiągnięcia

Tegoroczna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zlikwidowała dotychczasowe stypendium za wyniki w nauce (na podstawie średniej ocen), w zamian wprowadzając stypendia rektora. Stypendia rektora mogą być przyznane za średnią ocen lub działalność naukową czy artystyczną. Oznacza to, że student nawet z niską średnią może mieć przyznane stypendium rektora, jeśli np. bierze udział w konferencjach, badaniach czy ma na swoim koncie publikacje naukowe. Rektor ma prawo przyznać stypendium tylko za działalność naukową, a średniej ocen w ogóle nie brać pod uwagę.

Zmiana ta wywołała oburzenie studentów, którzy zauważyli, że nie można zmieniać zasad gry w jej trakcie – bo osoby które świetnie się uczyły, a nie mają na koncie działalności naukowej, mogą nagle zostać pozbawione stypendium. W efekcie większość uczelni nadal przyznaje stypendia za osiągnięcia w nauce na podstawie średniej ocen.

Od tego roku akademickiego ministerstwo zmniejszyło jednak limit - stypendia rektora dla najlepszych studentów może dostać najwyżej 10 procent studentów na danym kierunku.

Uwaga! Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Nie ma co liczyć, że jeśli pilnie będziemy się uczyć na pierwszym roku, od drugiego roku automatycznie dostaniemy stypendium. O tym jak i kiedy złożyć wniosek, pytajmy w dziekanacie.

W zależności od średniej ocen, uczelnie wypłacają miesięcznie zazwyczaj od 150 zł do 500 zł stypendium rektorskiego.

Wyjątkowo zdolni i pracowici studenci mogą także liczyć na stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – tu jednak naprawdę trzeba mieć się czym pochwalić. Szczegóły dotyczące przyznawania tych stypendiów najlepiej poznać na stronie www.stypendiumministra.pl. Zauważmy tylko, że wniosek o stypendium ministra składa rektor uczelni do 20 października, a student może liczyć na 1300 zł miesięcznie.

Pamiętajmy, że uczący się na kilku kierunkach studiów naraz może otrzymywać stypendium (socjalne, dla niepełnosprawnych, rektora, ministra) lub zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

ROW

Oceń
Polecany artykuł

Wakacyjna praca w Niemczech - zgłoś się! Szukasz wakacyjnej pracy za granicą? Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do skorzystania z...

x