Nowy sprzęt trafi do strażaków ochotników z regionu radomksiego

Nowy sprzęt trafi do strażaków ochotników z regionu radomksiego
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na nowe wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z okolic Radomia blisko 900 tys. zł.

W tym roku do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 348 wniosków z całego województwa. Ich analizę przeprowadziła specjalnie powołana komisja. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, specjaliści ds. sprzętu przeciwpożarowego i przedstawiciele samorządu województwa. Ostatecznie 275 jednostek z Mazowsza zostanie dofinansowanych, w tym 55 z subregionu radomskiego.

Przy ocenie wniosków w pierwszej kolejności brane były pod uwagę projekty dotyczące dofinansowania samochodów. Ostatecznie, dzięki pomocy samorządu województwa zostanie zakupionych aż 59 samochodów pożarniczych (30 średnich, 23 lekkie oraz 6 średnich używanych). Co ważne, dzięki tym zakupom, wiele jednostek OSP z Mazowsza będzie miało możliwość wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pozostałe środki z budżetu województwa zostały przeznaczone na dofinansowanie sprzętu do ratownictwa drogowego i usuwania klęsk żywiołowych. W pierwszej kolejności brane były pod uwagę wnioski z gmin leżących przy dużych szlakach komunikacyjnych, które wnioskowały o sprzęt ratowniczy – np. dofinansowanie zestawów hydraulicznych, narzędzi ratowniczych, zestawów oświetleniowych czy namiotów pneumatycznych, służących do tworzenia jednostek dowodzenia w przypadku katastrofy. Następnym priorytetem był zakup sprzętu niezbędnego do usuwaniu skutków klęsk żywiołowych takich jak motopompy, agregaty itp. Łącznie na nowy sprzęt dla OSP z Mazowsza samorząd województwa przeznaczył 5 mln zł.

Mariusz Skopek

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy