Nowy dyrektor SPZOZ w Jedlni – Letnisko: Waldemar Przybyłowicz

Nowy dyrektor SPZOZ w Jedlni – Letnisko: Waldemar Przybyłowicz
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

W piątek (14 lutego) doktor Waldemar Przybyłowicz odebrał nominację na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni – Letnisko. Kandydaturę wyłoniła specjalnie powołana w tym celu komisja konkursowa, przedkładając ją władzom gminy. Stanowisko komisji zaakceptował Piotr Leśnowolski, wójt gminy Jedlnia-Letnisko.

W najbliższym czasie dyrektor Waldemar Przybyłowicz planuje szereg inwestycji, które będą miały wpływ na poziom i dostępność usług medycznych.

- Przede wszystkim planujemy uruchomienie filii SPZOZ w Groszowicach. W tym roku chcemy, aby budynek przychodni został oddany w stanie surowym. W następnym etapie nastąpi zakup odpowiedniego wyposażenia, w tym aparatury medycznej. Oprócz tego chcemy przeprowadzić remont dachu, a także dokończyć termomodernizację budynku B w Jedlni-Letnisko. Odpowiednio zagospodarujemy teren wokół obiektu, w tym powiększymy dwa parkingi dla pracowników przychodni oraz pacjentów. Co ważne, znikną również tzw. bariery architektoniczne, które są uciążliwe dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnił doktor Waldemar Przybyłowicz.

Ważne inwestycje to tylko część planów nowego dyrektora placówki. Ważnym punktem programu doktora Waldemara Przybyłowicza będzie dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów leczenia.

- Zależy mi na tym, aby lekarze i pielęgniarki wciąż się dokształcali. Z pewnością będziemy dalej rozwijali opiekę nad ludźmi przewlekle chorymi i w podeszłym wieku. Dodatkowo chcemy uzyskać certyfikat ISO, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług medycznych. Ponadto planujemy zakup nowego sprzętu diagnostycznego, doposażenie rehabilitacji, informatyzację przychodni, w tym wprowadzenie tzw. e-dokumentacji i konsultacji telefonicznych. Wszystkie te działania będą miały wpływ na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszej gminy. Zależy mi, aby SPZOZ w Jedlni-Letnisko był placówką najlepszej opieki zdrowotnej nie tylko z powodu otrzymania certyfikatu, ale satysfakcji świadczeniobiorców – dodał dyrektor Waldemar Przybyłowicz.

źródło: jedlnia.pl.


MS

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy