Bezpłatna tomografia płuc dla 50 – 70 latków

Bezpłatna tomografia płuc dla 50 – 70 latków
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

1. Kryterium stanowią osoby w wieku 50-70lat i spełniający przynajmniej jeden z warunków:
• palący obecnie lub w przeszłości papierosy lub inne produkty tytoniowe
• tzw. palacze bierni (narażeni na dym tytoniowy)
• z nowotworowym wywiadem rodzinnym
• narażeni na czynniki rakotwórcze (azbest, ołów, uran, arszenik, beryl, produkty przemiany węgla kamiennego i ropy naftowej)
2. niezależnie od wieku ze wskaźnikiem odsetkowym FEV1<70% wartości należnej w wykonanym wcześniej badaniu spirometrycznym

Program nie obejmuje pacjentów zdiagnozowanych i przewlekle chorych na choroby układu oddechowego.

Badania tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania są wykonywane w Pracowni Tomografii Komputerowej ENDOMED w Radomiu, ul. Kilińskiego 6, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego (druk skierowania można pobrać TUTAJ)

Rejestracja pacjenta odbywa się telefonicznie lub osobiście i pacjent od razu otrzymuje dokładny termin badania.

Zapisy: tel. 48 3400235 wew.2 ; 48 3400236 wew.2; kom. 606 169 634 wew.2 ; 606 169 637 wew.2

W badaniu nie mogą brać udziału pacjenci, którzy w przeciągu ostatnich pięciu lat mieli wykonywane badania radiologiczne płuc (zdjęcia rtg, tomografia komputerowa).

Szybkie zdiagnozowanie pacjentów podejrzanych onkologicznie w wyniku badania CT pozwoli na ich wczesne i właściwe leczenie w placówkach specjalistycznych, do których zostaną po badaniu skierowani (w pierwszej kolejności, poza kolejką NFZ).

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy