Będzie zbiornik retencyjny w gminie Przytyk - ponad 34 ha

Będzie zbiornik retencyjny w gminie Przytyk - ponad 34 ha
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

- Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez przechwycenie części wód Wiązownicy, niemieszczących się w korycie rzeki podczas wezbrań i poprawa warunków prowadzenia gospodarki wodnej tej rzeki to główny cel budowy zbiornika – informuje zespół prasowy wojewody. – W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie retencji wód Wiązownicy, której przepływy - kumulowane z wysokimi stanami na Radomce – powodowały w ostatnich latach zagrożenie powodziowe dla mieszkańców regionu.

Zbiornik będzie położony w dolinie rzeki na gruntach wsi: Jagodno, Słowików, Wrzos, Stary Młyn, Domaniów, Jabłonna i Potkanna. Zostanie zbudowany między jazem w miejscowości Wrzos a mostem w Słowikowie. Ma mieć powierzchnię ok. 34,6 ha, a wyposażony zostanie w zaporę ziemną, budowlę upustową, przepławkę komorową dla ryb, rowy odwadniające oraz ujęcie wody na cele przeciwpożarowe. Inwestorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie to koszt ok. 15 mln zł; pieniądze pochodzić będą z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

Pozwolenie na realizację inwestycji wojewoda mazowiecki wydał w ubiegłym tygodniu, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jest już dokumentacja techniczna i wszelkie decyzje środowiskowe oraz pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięto także przetarg na wykonanie inwestycji.

Projektowany zbiornik wraz z istniejącymi już zalewem Domaniów na Radomce i Rdzuchów na Wiązownicy tworzyć będzie zespół obiektów przeciwpowodziowych, na którym gospodarka wodna będzie prowadzona w oparciu o monitoring hydrologiczny.

- Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły jest jednym z priorytetów wojewody mazowieckiego – zapewnia zespół prasowy wojewody. - W 2013 roku przeznaczono na ten cel 87 mln zł, z czego 51 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych, takich, jak budowa czy modernizacja wałów przeciwpowodziwych. 33 mln zł przekazano na realizację działań bieżących z zakresu utrzymania wód i urządzeń istotnych dla regulacji stosunków wodnych, a 3 mln zł dla spółek wodnych zajmujących się konserwacją rowów melioracyjnych.


Iwona Kaczmarska

nika "7 Dni"

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy