ZUS: Wypłaty przez Skok Nike wstrzymane

ZUS: Wypłaty przez Skok Nike wstrzymane
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

ZUS prosi wszystkich klientów, pobierających dotychczas świadczenia za pośrednictwem SKOK Nike o pilny kontakt z najbliższą placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia.

Komisja Nadzoru Finansowego 2 czerwca 2017 r. jednogłośnie zawiesiła działalność SKOK Nike. Komisja postanowiła również wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. Powodem działań KNF jest to, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Problemy kasy zaczęły się 7 lipca 2016 r. Wtedy KNF ustanowiła w SKOK Nike zarządcę komisarycznego. Pod koniec kwietnia tego roku komisarz stwierdził w kasie głęboką niewypłacalność. Klienci kasy mogą otrzymać wypłaty swoich pieniędzy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

W całości gwarantowane przez BFG są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez klienta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

W Radomiu Skok Nike mieści się przy ul. Chrobrego 42a/8.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy