Zielone światło dla remontu ulicy Czarnej w Radomiu!

Zielone światło dla remontu ulicy Czarnej w Radomiu!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Zgodę na darowiznę na rzecz prezydenta Radomia wydał Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Grunt o łącznej powierzchni 1,8 ha powinien zostać przeznaczony na cel publiczny, czyli pod remont ulicy Czarnej. Umowa pomiędzy wojewodą a magistratem musi zostać podpisana do 30 czerwca 2013 roku.

Co ważne, inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu pięciu lat od daty zawarcia umowy. Jeśli w tym czasie droga nie zostanie wykonana lub będzie użytkowana w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie – darowizna zostanie odwołana.

- Plan dla ulicy Czarnej został ustalony na spotkaniu w lutym u wojewody, po interwencji mieszkańców. Na wniosek PKP wojewoda jeszcze w tym samym miesiącu uregulował własność terenu na rzecz Skarbu Państwa. We wrześniu PKP przedstawiło plan podziału działek na część kolejową i niekolejową. Na jej podstawie, wojewoda 5 października potwierdził użytkowanie wieczyste części kolejowej PKP. 10 października prezydent Radomia wystąpił do wojewody o przekazanie pozostałej części gruntu miastu pod drogę w formie darowizny - informuje Ivetta Biały, rzecznik wojewody mazowieckiego.

Przekazanie gruntu nie oznacza, że remont ulicy Czarnej rozpocznie się szybko. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu nie otrzymał dotąd oficjalnej informacji o tym, że wojewoda wydał odpowiednie zarządzenie.

- Gdy otrzymamy decyzję wojewody w tej sprawie i gdy zostanie podpisany akt notarialny umowy darowizny, miasto będzie mogło zapewnić przejezdność drogi oraz uzgodnić lokalizację hydrantu, z którego będzie mogła w razie potrzeby korzystać Państwowa Straż Pożarna. Nie ma już jednak szansy, aby nawierzchnia ulicy Czarnej została utwardzona jeszcze w tym roku - tłumaczy Dariusz Dębski, rzecznik MZDiK w Radomiu.

Mariusz Skopek (m.skopek@cozadzien.pl)/foto. Szymon Wykrota

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy