W środę konsultacje społeczne!

W środę konsultacje społeczne!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Opracowanie  Strategii Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego to projekt, który  Radom realizować będzie wspólnie z powiatem radomskim, Gozdem, Iłżą, Jastrzębią, Jedlińskiem, Jedlnią-Letnisko, Kowalą, Pionkami, Przytykiem, Skaryszewem, Wierzbicą, Wolanowem i Zakrzewem. Samorządowcy w maju tego roku  podpisali w tej sprawie umowę.

- Cieszę się, że osiągnęliśmy ten etap, kiedy o rozwoju własnej miejscowości myślimy szerzej, w kontekście całego subregionu i rozpoczynamy współdziałanie, które w kolejnej perspektywie unijnego finansowania jest
warunkiem bardzo pożądanym przy składaniu wniosków aplikacyjnych - mówi prezydent Andrzej Kosztowniak. Tę opinię zgodnie potwierdzają reprezentanci samorządów, które przystąpiły do wspólnego projektu.

Celem konsultacji zarządzonych przez prezydenta Andrzeja Kosztowniaka jest
zebranie opinii i propozycji dotyczących obszaru społeczno - gospodarczego i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości dziedzin takich jak: kultura, sport, turystyka i rekreacja, zdrowie, edukacja, gospodarka, pomoc społeczna
i bezrobocie, komunikacja publiczna, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo w ramach zdefiniowania miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Konsultacje trwają od 20 listopada 2013 r. do 24 września 2014 r. (wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, czyli lipca i sierpnia). Łącznie w ich ramach zaplanowanych zostało 9 spotkań, po jednym w każdym miesiącu. Każde dotyczy innej dziedziny życia publicznego. Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia. Organizowane są w formie zebrań otwartych dla mieszkańców, podczas których można wyrazić
swoją opinię, złożyć uwagi i propozycje.

Radomski Obszar Funkcjonalny to subregion zamieszkały przez  ćwierć miliona ludzi.  Należy on jednakże do najsłabszych pod względem infrastruktury i gospodarki. Efektem tego jest masowy odpływ ludności Radomia do Warszawy, oferującej lepsze warunki życia i pracy. Samorządowcy przewidują, że w związku z wysokim bezrobociem będzie pogłębiało się rozwarstwienie
społeczne. Grozi to utrwaleniem obszarów biedy. Aby temu przeciwdziałać,
samorządowcy chcą skoncentrować działania proinwestycyjne, dotyczące poprawy systemu transportu, wzrostu atrakcyjności miejsc pracy i zamieszkania, poprawy warunków przyrodniczych.

W rezultacie opracowania Strategii Rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego powstaną zestawy wytycznych do projektowania w jego obrębie, w tym zintegrowany system zarządzania przestrzennego, obejmujący transport zbiorowy, program rewitalizacji  obszarów zurbanizowanych, program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi.

Wartość ogólna projektu związanego z opracowaniem strategii ROF wynosi 2,6
mln złotych. Pozyskane za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
dofinansowanie unijne na ten cel wynosi blisko 90 procent tej kwoty - ponad
2,3 mln zł.  Strategia powinna powstać do końca pierwszego kwartału 2015 roku.

Źródło: UM Radom

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy