Sto osób dostanie pieniądze na aktywizację

Sto osób dostanie pieniądze na aktywizację
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w październiku rozpoczęło nabór wniosków o pieniądze z rezerwy Funduszu Pracy na realizację przez powiatowe urzędy pracy programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radomiu przyznano 2 mln zł, które zostaną przekazane 100 bezrobotnym.

- 30 listopada Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniuje wszystkie wnioski, które będą sprawdzane zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i merytorycznym. Każdy z bezrobotnych, którego wniosek zostanie zaakceptowany, na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma sześciokrotność średniego wynagrodzenia, czyli około 21 tys. zł - wyjaśnia Adam Bocheński, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. 

Jak informuje Anna Mazur z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, na wsparcie finansowe z rezerw Funduszu Pracy mogły liczyć te urzędy, które przeznaczą środki dla bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: są długotrwale bezrobotni, nie przekroczyli 25. roku życia lub powyżej 50. roku życia, są bez kwalifikacji zawodowych czy też bez wykształcenia średniego. Środki w wysokości około 21 tys. zł mogą również uzyskać osoby samotnie, wychowujące co najmniej jedno dziecko oraz osoby niepełnosprawne.

W sumie wnioski złożyło 11 powiatowych urzędów z całego Mazowsza m.in. Maków Mazowiecki, Płock, Siedlce czy Otwock. Ostatnie z wymienionych miast otrzymało najniższe wsparcie finansowe i skorzysta z niego najmniej bezrobotnych: dla 4 osób przeznaczono 81 tys. zł, ale nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w Otwocku stopa bezrobocia wynosi niecałe 10 procent. Z kolei Radom wraz z powiatem - z niemal 30-procentową stopą bezrobocia - ma najgorszą sytuację na Mazowszu z miast objętych dofinansowaniem z Funduszu Pracy.

Anna Prokop

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

#WieszPierwszy

Polecamy