Semik odniósł się do słów Marzeny Wróbel

Semik odniósł się do słów Marzeny Wróbel
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
Marzena Wróbel podczas zwołanej konferencji stanęła m. in. w obronie radomskich nauczycieli. Około 500 nauczycieli z Radomia nie może być pewnych zatrudnienia. Pedagodzy dostają umowy tylko na jeden rok. Powinno się to zmienić przyznaje niezależna posłanka – więcej TUTAJ.

Wiceprezydent Karol Semik, odpowiedzialny za sprawy edukacji w Radomiu ustosunkował się do słów kandydatki na senatora. Oto treść odpowiedzi odnoszącą się do wypowiedzi Poseł Marzeny Wróbel:
 
„W nawiązaniu  do wypowiedzi pani Marzeny Wróbel Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na konferencji dnia 30 września 2015 r. pragnę poinformować, że generalną zasada obowiązującą w placówkach oświatowych Gminy Miasta Radomia jest zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze na czas nieokreślony. Kwestię umów zawieranych z nauczycielami  w sposób wyczerpujący reguluje Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
 
Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Oznacza to, że wyłączną i integralną kompetencją dyrektora szkoły jest podejmowanie decyzji w sprawie zwolnień nauczycieli w przypadku, gdy nie ma dla niego odpowiedniej liczby godzin z danych zajęć.
 
Warto również  przypomnieć, że nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony jest praktyką stosowaną przez dyrektorów w dwóch sytuacjach wskazanych w art. 10 ust 7 Karty Nauczyciela, tzn. zaistniałej potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
 
Ponadto nauczyciele stażyści rozpoczynający pracę są zawsze zatrudniani w szkole na podstawie umowy o pracę na czas określony, tzn. jeden rok szkolny i ta zasada wynikająca z przepisów nie podlega zaskarżeniu w sądzie pracy.
 
Należy również podkreślić, że przyjęte przez dyrektora kryteria wyboru osób do zwolnienia lub ograniczenia zatrudnienia podlegają kontroli sądowej (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 listopada 1997 r. (wyrok SN z dnia 27 listopada 1997 r. I PKN 399/97), OSNP 1998, nr 18, poz. 541).
 
Ponadto w Radomiu działają trzy oświatowe związki zawodowe, które analizują sytuację  w radomskiej oświacie i monitorują procedury zwalniania i ograniczania etatów w poszczególnych placówkach oświatowych.
 
Pragnę przypomnieć, że decyzją władz miasta w bieżącym roku szkolnym zmniejszono ilość uczniów w oddziałach, co wpłynęło na wzrost liczby godzin dla nauczycieli, czyli wzrost liczby nauczycieli zatrudnionych w radomskich placówkach oświatowych”.
 

sk / fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy