Segreguj odpady. Pilotażowy program wystartował

Segreguj odpady. Pilotażowy program wystartował
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

- Celem projektu jest promocja i popularyzacja tematyki związanej z segregacją odpadów. Pilotaż polega na dostosowaniu aktualnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w przestrzeni publicznej na przykładzie dość popularnych w Polsce betonowych koszy na odpady. Jest to pierwsze w Polsce innowacyjne tego rodzaju przedsięwzięcie, które ma wesprzeć działania podejmowane przez samorządy w zakresie poprawienia systemu gospodarki odpadami – powiedział wiceprezydent Rafał Rajkowski. .

W ramach pilotażu Urząd Miejski podpisał umowę ze Stowarzyszeniem o bezpłatnym użyczeniu kieszeni do segregacji śmieci, które znalazły się na 35 koszach. Jedną z ciekawych propozycji jest kieszeń na nakrętki plastikowe, które często zbierane są podczas kampanii charytatywnych. Kosze umieszczone są w Radomiu na ulicy Żeromskiego. W trakcie pilotażu zostanie przeprowadzony sondaż oceniający podjętą przez partnerów pilotażu inicjatywę w zakresie segregacji odpadów. Sondaż przeprowadzony będzie w formie ankiety wśród osób odwiedzających miejsca gdzie umieszczone są kosze oraz w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego. Kieszenie zostały wyprodukowane z wytrzymałej tkaniny i są odpowiednio oznaczone: kolorem żółtym - plastik, nakrętki i metal, niebieski – papier, zielono-biały – szkło oraz czarno białym – inne.

Ideą programu który prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w zakresie gospodarki odpadami jest przyjęcie kompleksowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb realizowanych przez samorządy. Realizowana inicjatywa jest jednym z celów stowarzyszenia, który od kilku lat jest konsekwentnie prowadzony wraz z samorządami.

- Uważamy, że edukacja w zakresie kompleksowej segregacji odpadów czyli nie tylko w domu ale też poza nim jest wciąż niedostateczna, ponadto niejednokrotnie infrastruktura punktów do przyjmowania odpadów jest niedostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców – powiedział Daniel Zawadzki – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.

UM

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy