RCO w sieci szpitali NFZ

RCO w sieci szpitali NFZ
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

brachyterapia

chemioterapia hospitalizacja

radioterapia


Pozostałe rodzaje i świadczeń oferowanych w placówce to:

Świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne

Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, w tym w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami

program lekowy - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 choroba Hodgkina; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)

program lekowy - leczenie podtrzymujące Olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)

program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

Świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pozostałe placówki z Radomia, które zakwalifikowały się do sieci szpitali NFZ to Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Obie placówki znalazły się w rubryce szpitale III stopnia.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy