Radpec zrealizuje dwa nowe projekty

Radpec zrealizuje dwa nowe projekty
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Pierwszy projekt dotyczy budowy bloku kogeneracyjnego pozwalającego na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Blok powstanie w oparciu o dwa węglowe kotły parowe i jeden parowy kocioł opalany RDF-em pracujących na wspólną turbinę. Inwestycja realizowana będzie na terenie Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej w Radomiu. Drugi projekt natomiast obejmuje modernizację istniejących źródeł ciepła w zakresie ograniczenia emisji do poziomów określonych przepisami KE.

- Inwestycje podjęte w ramach Programu "Radpec 2023+" umożliwią podniesienie bezpieczeństwa i zapewnią stabilność dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia po jak najniższej cenie. Naszym celem jest wytwarzanie ciepła energetycznie efektywnego oraz sprzyjającego środowisku naturalnemu - wyjaśnia dr inż. Krzysztof Zborowski, prezes Radpec SA.

Spełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska jest warunkiem koniecznym dla możliwości pracy instalacji. Instalacje niespełniające nowych norm związanych z emisją zanieczyszczeń nie otrzymają pozwolenia zintegrowanego, a co za tym idzie ich używanie nie będzie możliwe pod względem formalno-prawnym. W związku z tym Radpec musi zmodernizować instalację oczyszczenia spalin dla każdego z kotłów, obniżającą poziomy emisji tlenków siarki, tlenków azotu, ilości pyłu oraz chlorków, fluorków i rtęci.

- Dzięki budowie nowego źródła kogeneracyjnego, produkującego w skojarzeniu ciepło oraz energię elektryczną, ograniczone zostaną do niezbędnego minimum modernizacje na istniejącym majątku, wymuszane przez regulacje prawne, ale powodujące wzrost kosztów w późniejszej eksploatacji, wpływając tym samym na wzrost cen ciepła - dodaje Krzysztof Zborowski.

Możliwość spalania paliwa alternatywnego RDF w jednym z kotłów wpłynie także na poprawę gospodarki odpadami w Radomiu. Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programu "Radpec 2023+" spółka uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

- Po pierwsze to uzyskanie możliwości korzystania z pomocowych środków unijnych i krajowych na modernizację sieci węzłów cieplnych. Po drugie to wzrost atrakcyjności ciepła sieciowego jako źródła zaopatrzenia w ciepło dla nowobudowanych obiektów. Po trzecie to uzyskanie dominującej pozycji systemu ciepłowniczego na rynku. I po czwarte wreszcie, to zwolnienie Radpec S.A. z obowiązku pierwszeństwa zakupu ciepła z zewnętrznych źródeł OZE - wylicza prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.


Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy