Radom na Forum Rozwoju Mazowsza

Radom na Forum Rozwoju Mazowsza
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Radom zaprezentował się w strefie skupionej wokół idei smart city. Poszczególne miasta mogły tu pokazać rozwiązania tworzące przyjazną atmosferę, powodujące, że mieszkańcom żyje się wygodnie i kształtujące zrównoważony rozwój, kultury, środowiska, transportu i społeczeństwa. Dominowały takie tematy jak efektywność energetyczna, nowe technologie oraz innowacje społeczne. Wśród rozwiązań, które znalazły się na radomskim stoisku były m.in.: budżet obywatelski, przyjazna komunikacja miejska, ekologiczne autobusy, udogodnienia dla rowerzystów, zintegrowany system zarządzania oświatą, bezpłatny Internet dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, mobilny system ostrzegania i informowania mieszkańców oraz portal Strefa Kultury 26-600.

Uczestniczący w Forum Rozwoju Mazowsza prezydent Radomia Radosław Witkowski wziął także udział w debacie zatytułowanej „Wyzwania nowej perspektywy – SMART CITY”. – Idea smart city to wielkie wyzwanie. Zależy nam na tym, by Radom stał się miastem, które szybko i adekwatnie odpowiada na potrzeby mieszkańców. Pracujemy m.in. nad wdrożeniem systemu roweru miejskiego, stworzeniem całej spójnej sieci dróg dla rowerzystów oraz rozwojem systemu e-usług prowadzonych w oparciu o szerokopasmowy dostęp do internetu. Rozwijamy także politykę senioralną wychodzącą naprzeciw sytuacji demograficznej, ale najważniejsze jest stworzenie klastra edukacyjnego, który będzie łączył potrzeby przemysłu i możliwości radomskiej oświaty. Tylko w ten sposób możemy przygotować młodych radomian do podejmowania wyzwań w obszarze wyżyny lotniczej– mówił prezydent Radosław Witkowski. Podkreślił, że miasto bardzo duże nadzieje wiąże z nową unijną perspektywą, w której ma być przede wszystkim wspierana innowacyjność. – To bardzo dobry kierunek, który w połączeniu z planowanymi inwestycjami firmy Airbus oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej daje nam szansę na nowe, wysokopłatne miejsca pracy – dodał prezydent.

Forum Rozwoju Mazowsza było także okazją do prezentacji Radomskiego Klastra Metalowego, który skupia przedstawicieli przemysłu metalowego regionu radomskiego. Członkowie klastra stawiają sobie za cel wspieranie rozwoju branży w oparciu o współpracę ze szkołami zawodowymi, rozwijanie bazy poddostawców, dostęp do innowacyjnych technologii oraz współpracę międzynarodową i promocję eksportu.

UM

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy