Radni chcą odwołania wiceprezydenta Ryszarda Fałka

Radni chcą odwołania wiceprezydenta Ryszarda Fałka
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Radni złożyli pismo adresowane do prezydenta Andrzeja Kosztowniaka, ponieważ - jak możemy przeczytać w tekście - chcą zaprzestania zmian w radomskiej oświacie, szkodliwych dla miasta oraz jego mieszkańców, a także odwołania ze stanowiska Ryszarda Fałka, odpowiadającego za bieżące funkcjonowanie oraz rozwój radomskiej edukacji.

"Tylko w trakcie bieżącej kadencji władz samorządowych, pod hasłem reform ekonomiczno – organizacyjnych, doprowadzono do dezorganizacji radomskiej oświaty, w sposób nieprzemyślany i nieudolny przygotowując i wdrażając pomysły: zamykania i łączenia szkół, prywatyzacji przedszkoli, degradacji Młodzieżowego Domu Kultury, czy godzącego w młodych rodziców systemu naboru dzieci do przedszkoli. W efekcie, m.in. zamknięta została najstarsza działająca w Radomiu szkoła, wiele placówek utraciło tożsamość historyczną i edukacyjną, drastycznie pogorszono warunki nauczania, ponad miarę zwiększając liczbę uczniów w klasach, zaś setki nauczycieli i pracowników sektora oświaty utraciły pracę" - czytamy w tekście.

Radni wspominają również o niedawnym odwołaniu ze stanowiska dyrektorki MDK Elżbiety Sobkowiak, określając takie postępowanie jako "bulwersujące opinię publiczną" i twierdzą, że Sobkowiak została zwolniona bezprawnie. Radni uważają, że zaistniała sytuacja świadczy o arogancji, cynizmie oraz lekceważeniu prawa. (Czytaj więcej: "Dyrektorka MDK-u powołana i odwołana!").

"Zaniepokojenie mieszkańców jest tym większe, że nieodpowiedzialne działania władz dotyczą obszaru życia miasta niezwykle wrażliwego społecznie. Godzą w stabilność i perspektywy życia w Radomiu, głównie osób aktywnych zawodowo oraz młodzieży i dzieci. Realizujący politykę oświatową w mieście, wiceprezydent Fałek, w powszechnej opinii mieszkańców, wykonuje swoje obowiązki w sposób nieodpowiedzialny, nieprzemyślany, naruszający ład społeczny oraz poddający w wątpliwość perspektywy rozwoju podległych mu obszarów życia miasta" - tłumaczą radni.

W piśmie nie obyło się bez przywołania sprawy dotyczącej 25 radomskich placówek oświaty, które nie otrzymały dotacji na wyposażenie w ramach programu "Cyfrowa szkoła". Wtedy to, pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, nie zdążyli złożyć na czas odpowiednich wniosków. Czytaj więcej: "Cyfrowy skandal w radomskiej oświacie".

Radni podkreślają, że apel jest kolejnym sygnałem niezadowolenia społecznego z realizowanej polityki władz miasta wobec radomskiej oświaty, a także efektów pracy Ryszarda Fałka, jako merytorycznie odpowiedzialnego zastępcy prezydenta Andrzeja Kosztowniaka.

"W powszechnej opinii Pan Wiceprezydent Fałek w sposób całkowity utracił zaufanie społeczne do wykonywania powierzonych mu obowiązków i powinien ustąpić z zajmowanego stanowiska. Nie zrealizowanie niniejszego apelu spowoduje, że jako bezpośredni przełożony wiceprezydenta Fałka i wybrany w wyborach powszechnych Prezydent Radomia, weźmie Pan jednoosobowo odpowiedzialność za trwający proces degradacji i upolitycznienia radomskiej oświaty oraz tolerowanie niskich standardów sprawowania władzy" - zwracają się radni do prezydenta.

Jaka będzie odpowiedź prezydenta? Do sprawy będziemy wracać. Pełna treść apelu dostępna w zajawkach.

A.P.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy