Przygotowanie pikniku „Radom Miasto Kazimierza” - konkurs

Przygotowanie pikniku „Radom Miasto Kazimierza” - konkurs
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację dwóch zadań publicznych z dziedziny promocji kultury ogłosił magistrat. Pierwsze z nich ma być realizowane w czerwcu przyszłego roku, a dotyczy Dni Radomia. Polega na przygotowaniu przedsięwzięć artystycznych tworzących program pikniku historycznego pn. „Radom Miasto Kazimierza”. Drugie zadanie polega na wydaniu niskonakładowych i niekomercyjnych publikacji „dotyczących ważnych wydarzeń lub osób związanych z Radomiem”. Czas realizacji tego zadania zamyka się między lutym a grudniem 2015 roku. Dokładny termin zostanie określony w umowie.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferty muszą złożyć do 22 grudnia.

Dotacja na oba przedsięwzięcia to 25 tys. zł. Oferenci muszą mieć jednak własny wkład finansowy, minimum 10 proc. całości kosztów zadania.

nika, fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy