Powstanie Radomska Rada Seniorów?

Powstanie Radomska Rada Seniorów?
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

W celu aktywnego i kompetentnego przeciwdziałaniu pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz dążąc do stworzenia warunków opartych na solidarności międzypokoleniowej, pragnąc zapewnić seniorom wysoką jakość życia, Rada Miejska w Radomiu tworzy Radomską Radę Seniorów” – stanowi projekt uchwały.

Rada ma zrzeszać przedstawicieli osób starszych i przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów (w szczególności organizacji pozarządowych), a także instytucji prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Będzie organem konsultacyjnym, doradczym i „inicjatywnym”.

Projekt uchwały zakłada, że w skład Radomskiej Rady Seniorów wejdzie 11 osób. Siedem z nich to reprezentanci osób starszych i podmiotów działających na ich rzecz oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Dwóch członków wskaże przewodniczącego Rady Miejskiej Radomia po uzgodnieniu kandydatur z radą, a dwóch kolejnych wybierze prezydenta Radomia.

Kadencja Radomskiej Rady Seniorów ma trwać dwa lata.

niak "7 Dni", fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy