Powołano miejskiego konserwatora przyrody

Powołano miejskiego konserwatora przyrody
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

- Obecnie o zieleń w Radomiu dba kilka jednostek organizacyjnych i wydziałów. W zarządzaniu zielenią, która jest bogactwem naszego miasta brakuje wspólnej wizji. Stąd potrzeba powołania konserwatora przyrody, który będzie koordynował wszystkie działania z tym związane - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Stanowisko kierownika Biura Miejskiego Konserwatora Przyrody objęła Ewa Głowacka - wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego. Posiada tytuł magistra architektury krajobrazu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej, a także szereg szkoleń specjalistycznych dotyczących m.in. zarządzania zielenią miejską, budowy bezpiecznych placów zabaw. Posiada też wiedzę i doświadczenie z zakresu dendrologii, projektowania i budowy terenów zieleni oraz rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych.

Do zadań Miejskiego Konserwatora Przyrody będzie należało m.in. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zielonych, udział w pracach zespołów opiniujących koncepcje i projekty zagospodarowania zieleni w ramach inwestycji miejskich oraz opiniowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia form ochrony przyrody. Konserwator zajmie się także koordynacją działań związanych z realizacją współfinansowanego z funduszy unijnych projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy