Plac Jagielloński: przetarg rozstrzygnięty

Plac Jagielloński: przetarg rozstrzygnięty
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Obecne władze Radomia, przypomnijmy, do zagospodarowania pl. Jagiellońskiego i uczynienia z najbardziej zaniedbanego i najbrzydszego w tej chwili fragmentu centrum miasta miejsca reprezentacyjnego i funkcjonalnego, przymierzają się od kilku lat. Konkurs na architektoniczny projekt rewitalizacji placu ogłaszany był dwukrotnie; efekty ostatniego mogliśmy poznać latem. Ale rozstrzygnięcia – mimo uszczegółowienia w drugim z nich pewnych kwestii – nie przyniósł. Sąd konkursowy, owszem, dostrzegał walory poszczególnych koncepcji, ale w całości nie zadowoliła członków komisji żadna z nich.

WIELKI PLAC Z POMNIKIEM I WODĄ

Jak już pisaliśmy, miasto chciałoby mieć tu plac z prawdziwego zdarzenia, a więc wielką płytę, zdolną pomieścić kilkanaście tysięcy osób z małą architekturą i ewentualnie jakimś elementem wodnym. Na placu ma też stanąć pomnik Kazimierza Jagiellończyka – patrona miasta; najlepiej na osi dawnego Traktu Królewskiego. W narożniku obok teatru zaś powinna się znaleźć „prestiżowa inwestycja kubaturowa”. Do czasu jej powstania w tym miejscu urządzony zostałby teren zielony. Na placu zaplanowano także parking podziemny na 200 samochodów. Zlikwidowana zaś mogłaby zostać ul. Kelles-Krauza na odcinku od Struga do Focha.

Kiedy w lipcu pokazywano w Miejskiej Bibliotece Publicznej prace konkursowe i omawiano je, członkowie sądu konkursowego zasugerowali, żeby prace z obu konkursów na spokojnie przeanalizować. Wnioski zaś posłużą do sformułowanie precyzyjnych wytycznych do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania i do projektu koncepcji placu. Analizowanie zaś mogłoby się odbywać w formie warsztatów, konsultacji i seminariów, z udziałem mieszkańców i autorów prac.

WYGRALI RADOMIANIE

W połowie października – dla wielu dość nieoczekiwanie - miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia”. Projekt placu ma uwzględniać jego wieloosiowość, geometrię, skalę istniejącej i planowanej zabudowy, organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter wielofunkcyjnego placu miejskiego. Rozwiązania przestrzenne i techniczne winny umożliwiać elastyczne wykorzystanie placu: uroczystości miejskie (również przed planowanym pomnikiem), wypoczynek, zgromadzenia mieszkańców, imprezy okolicznościowe. Termin składania ofert upłynął 29 października.

- Ogłaszanie kolejnego konkursu mijałoby się już z celem. Po dwóch odbytych konkursach mamy już takie dane, które pozwalają na opracowanie projektu budowlanego. Stąd przetarg – powiedziała nam Katarzyna Piechota-Kaim, rzecznik prezydenta Radomia. – Otrzymaliśmy trzy oferty; warszawskich pracowni Palmatt Markowe Ogrody i WXCA oraz radomskiej firmy Embi Architektura. Komisja tę ostatnią uznała za najkorzystniejszą. Radomianie chcą za dokumentację 218 tys. 900 zł.

Jedynym kryterium wyboru w przetargu była cena.

MODERNIZACJA OK. 20 MLN Zł

Na cały projekt wykonawca będzie miał 11 miesięcy. – Najpierw będzie musiał stworzyć wstępną koncepcję; miasto dało mu na to dwa miesiące. Ta koncepcja zostanie upubliczniona – miasto planuje konsultacje społeczne. Każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi, wnioski, zastrzeżenia – tłumaczy Katarzyna Piechota-Kaim. – Po ich przeanalizowaniu, miasto przedstawi projektantowi te, które musi on uwzględnić. Po tym etapie będzie mógł powstać ostateczny projekt.

Miasto kilka miesięcy temu szacowało, że modernizacja pl. Jagiellońskiego może kosztować 20 mln zł. Prowadzona byłaby etapami.

Iwona Kaczmarska / Fot. Szymon Wykrota

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy