PiS pisze do Unii, PO do marszałka Struzika

PiS pisze do Unii, PO do marszałka Struzika
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
Sprawa podziału pieniędzy z Kontraktu Terytorialnego budzi w Radomiu sprzeciw wszystkich środowisk. Politycy związani z radomskim PiS chcą zainteresować sprawą komisję Europejską. Tymczasem działacze PO wysłali list do marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika i dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Zbigniewa Strzeleckiego. Poniżej jego treść.


"Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Dyrektorze,

Zarząd Powiatu Miasto Radom Platformy Obywatelskiej RP zgłasza sprzeciw wobec niesprawiedliwego podziału środków w ramach kontraktu terytorialnego dla województwa mazowieckiego. Proponowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego podział faworyzuję Warszawę wraz z jej obszarem metropolitarnym, a jednocześnie jest bardzo krzywdzący dla Radomia i Ziemi Radomskiej.

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zapisami projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 nadrzędnym celem strategii jest spójność terytorialna rozumiana jako zmniejszenie dysproporcji w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitarnego Warszawy w Europie. Rozumiemy, że Warszawa jako stolica Mazowsza i kraju musi się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać, ale nie może powodować to zwiększania dysproporcji rozwojowych w całym województwie, a przede wszystkim marginalizacji najbiedniejszej jego części - Ziemi Radomskiej.

Zauważamy fakt, że obecna koalicja rządząca w Radomiu nie jest dobrze przygotowana do absorpcji środków zewnętrznych. Brak czytelnej strategii rozwoju Radomia na nadchodzące lata znalazł odzwierciedlenie w przygotowanych, przez radomski magistrat, 11 projektach do kontraktu terytorialnego w województwie mazowieckim. Po krótkiej analizie radomskich projektów można jednoznacznie stwierdzić, że pomysły te nie wpływają bezpośrednio na rozwój całego regionu mazowieckiego, a w znaczącej większości mają charakter czysto lokalny. Powinniśmy jednak zrobić wszystko, by mieszkańcy Radomia nie odczuli negatywnie nieudolności rządzących miastem. Środki finansowe z kontraktu terytorialnego mają się przyczynić, w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, do rozwoju całego województwa, w tym niemałej jego części jaką jest Ziemia Radomska.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że instrumentem, który może znacząco wpłynąć na rozwój miast regionalnych i subregionalnych wraz z obszarami powiązanymi, w tym Radomia, będą Regionalne Instrumenty Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które przewidziano alokację w wysokości 118 mln Euro. Niestety nie ma żadnych wytycznych dotyczących podziału tych środków na poszczególne subregiony Mazowsza. Zdaniem Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej, najlepszym najbardziej sprawiedliwym sposobem podziału środków w ramach RITów jest stworzenie algorytmu opartego na liczbie ludności zamieszkującej na obszarze realizacji RIT. Taki sposób podziału środków jest tożsamy z metodologią podziału środków w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Miejskich (ZIT) zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie pt. ”Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, z którego korzystają miasta wojewódzkie.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty prosimy o ponowne przeanalizowanie radomskich projektów zgłoszonych do kontraktu terytorialnego w województwie mazowieckim, jak również uwzględnienia naszych uwag dotyczących Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Jesteśmy przekonani, że w celu osiągnięcia spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej na Mazowszu uzasadnione jest aby spora część tych środków została skierowana na Ziemię Radomską.

Z poważaniem

Zbigniew Banaszkiewicz, Przewodniczący powiatu platformy Obywatelskiej RP Radom".

Źródło: PO, fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy