Pilne: Decyzja ws. mandatu prezydenta

Pilne: Decyzja ws. mandatu prezydenta
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Urząd Wojewódzki wydał komunikat w tej sprawie. Jego treść publikujemy poniżej. 

Wojewoda, Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie zastępcze, w którym na podstawie art. 98 a Ustawy o samorządzie gminnym stwierdził wygaśnięcie mandatu Prezydenta Radomia. Wcześniej, 19 kwietnia br., wezwał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent wbrew zakazowi, wynikającemu z Ustawy antykorupcyjnej, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o.

Podstawą wygaszenia mandatu są ustalenia wynikające z zakończonego postępowania wyjaśniającego, prowadzonego po otrzymaniu zawiadomienia CBA o naruszeniu przez Prezydenta tzw. Ustawy antykorupcyjnej. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. W ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania wyjaśniającego zwrócono się do Prezydenta Radomia o wyjaśnienia i przedstawienie swojego stanowiska. Przeanalizowano także dokumentację przekazaną przez CBA oraz materiały z sesji Rady Miejskiej. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić, że Prezydent Radomia został nieprawidłowo zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego, tym samym naruszył przepisy art. 4 i 6 Ustawy antykorupcyjnej - poprzez członkostwo w radzie nadzorczej.

19 kwietnia br. Wojewoda zobowiązał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu Prezydenta w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Dotychczas Rada Miejska nie podjęła odpowiedniej uchwały. Zgodnie z art. 98 a ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze (po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu Prezydenta Radomia. 

Rada Miejska w Radomiu oraz prezydent mogą złożyć skargę na zarządzenie zastępcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni. 

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy