Nowe oznakowanie ulic

Nowe oznakowanie ulic
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Uchwałę o wprowadzeniu w mieście nowoczesnego, spójnego i czytelnego Systemu Informacji Miejskiej radni przyjęli jednogłośnie w ubiegłym roku. – Głównym celem jest ujednolicenie oznakowania, bo obecnie mamy do czynienia z chaosem, w którym zwłaszcza osoby nie znające dobrze miasta, mogą się gubić. Zależy nam na usystematyzowaniu informacji, by ułatwić poruszanie się po mieście - mówi wiceprezydent Konrad Frysztak.

W pierwszej kolejności zostały ustawione tablice informacyjne o wybranych obiektach zabytkowych. Teraz przyszedł czas na montaż tabliczek z nazwami ulic. Przy 26 skrzyżowaniach tabliczki będą instalowane na specjalnie postawionych do tego celu słupkach. W przypadku innych około 30 miejsc zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura. Jeśli gdzieś tabliczki można przymocować do słupów oświetleniowych lub ogrodzeń, to będziemy wykorzystywać taką możliwość. Jeśli na danym narożniku skrzyżowania nie ma natomiast latarni, to wtedy musimy najpierw postawić tam odpowiedni słupek.

Zaplanowane na przełom listopada i grudnia prace będą kosztować prawie 50 tysięcy złotych brutto. – W dalszej kolejności planujemy montaż również tabliczek z numerami posesji na budynkach miejskich oraz tablic kierunkowych. Przewidujemy, że System Informacji Miejskiej będzie wdrażany sukcesywnie przez około 10 lat. Samo kompleksowe oznakowanie ulic nowymi tablicami z nazwami ma trwać nie krócej niż siedem lat. Będzie ono najbardziej kosztownym elementem zadania – dodaje wiceprezydent.

Koncepcję radomskiego Systemu Informacji Miejskiej opracowała wrocławska firma Linia. Ma ona na koncie podobne realizacje dla wielu innych miast. Wykonawca przeanalizował dotychczasowe oznakowanie ulic, wyznaczył rodzaje nośników, przygotował spis obiektów, które powinny zostać oznakowane i oszacował koszt budowy systemu. Opracowane zostały także trzy wstępne wzory projektów plastycznych i technicznych poszczególnych nośników SIM. Zainteresowani mieszkańcy sami wybrali wariant, który im się najbardziej podobał, czyli tablice z ciemnogranatowym tłem i z białymi napisami. Spostrzeżenia zostały przekazane wykonawcy i uwzględnione w ostatecznym opracowaniu.

Uchwała w sprawie SIM konkretyzuje w formie graficznej i słownej oznakowanie nazw ulic oraz placów, oznakowanie numeracją porządkową obiektów użyteczności publicznej i budynków prywatnych, a także inne nośniki informacji, opisujące kompleksowo przestrzeń miejską. Elementami wyjściowymi, poprzedzającymi przygotowanie i wdrożenie SIM, były przyjęte przez radomskich radnych dwie bardzo istotne uchwały: w sprawie podziału Radomia na obszary SIM oraz w sprawie nazewnictwa ulic i placów.

UM

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy