NOCNY KONWÓJ BEZ ZEZWOLEŃ

NOCNY KONWÓJ BEZ ZEZWOLEŃ
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.


W Radomiu na ulicy Warszawskiej inspektorzy zatrzymali trzy zespoły pojazdów, przewożące bardzo duże konstrukcje stalowe. Wszystkie pojazdy należały do jednego przewoźnika. Konwój zabezpieczony był sześcioma pilotami. Kierujący w trakcie kontroli nie okazali zezwoleń na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym. W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów, pojazd skierowano do punktu kontroli w miejscowości Widów, gdzie przeprowadzono dalsze czynności kontrolne. Pojazd poddano również ważeniu i mierzeniu.

Wymiary pojazdów dochodziły do 6,65 m szerokości (przekroczenie o 4,1 m.), 4,39 wysokości (przekroczenie o 0,39 m.) i długości 20,49 (przekroczenie o 3,99 m.)
Podczas pomiaru rzeczywistych nacisków na oś, (po odjęciu możliwych błędów), uzyskano rzeczywistą masę całkowitą zespołów pojazdów. Masa jednego z pojazdów wynosiła 42,6 tony (przekroczenie o 2,6 t.)

Na podstawie wyników z pomiarów przeprowadzonych w trakcie kontroli drogowej stwierdzono, iż wszystkie kontrolowane pojazdy odpowiadają parametrom wymiarowo-wagowym i drogom publicznym przewidzianym dla zezwolenia kategorii VII. W związku z powyższym wszczęto 3 postępowania za brak zezwolenia kategorii VII, gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 20%. Powyższa nieprawidłowość zagrożona jest karą łączną 45 tys. zł dla przewoźnika. W toku kontroli ukarano kierowców mandatami karnymi po 500 zł.

Ponadto, możliwe jest wszczęcie postępowań administracyjnych na załadowcę, również zagrożone karą 45 tys. zł.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy