Na co pójdą nasze pieniądze?

Na co pójdą nasze pieniądze?
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
Gotowy jest projekt przyszłorocznego budżetu Radomia. Dokument trafił już do Rady Miejskiej. Radni zajmą się nim na sesji 30 listopada.

Zgodnie z przedstawionym projektem budżetu, dochody mają wynieść 898 mln zł, a wydatki 932 mln zł. Na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć prawie 88 mln zł. - Przedstawiamy radnym oszczędny projekt przyszłorocznego budżetu. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem funduszy unijnych na inwestycje. Jesteśmy w szczególnym momencie, kiedy pieniędzy ze starej perspektywy już nie ma, a z nowej jeszcze nie ma. Mimo to planujemy spore inwestycje. Największe z nich to kontynuacja przebudowy ulicy Młodzianowskiej i rozpoczęcie budowy trasy N-S. Obie powinny zdecydowanie poprawić organizację ruchu w mieście. Mam nadzieję, że szczególnie trasa N-S, o której przez lata tylko mówiono, rozwiąże wiele komunikacyjnych problemów – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Prezydent podkreśla, że układając plan inwestycyjny na przyszły rok władze miasta postanowiły wyjść naprzeciw, czasem z pozoru drobnym, ale dla mieszkańców bardzo ważnym problemom. - Przykładem jest rozłożony na trzy lata Radomski Program Drogowy. W przyszłym roku na utwardzanie dróg gruntowych przeznaczamy aż 8 milionów złotych, Do tego dochodzi 5 milionów na tzw. inwestycje czynowe – wylicza prezydent.

Innym przykładem inwestycji drobnych, ale znacząco poprawiających jakość życia jest „szpilkostrada”. - Wychodzimy tu naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim pań, które przez wiele lat skarżyły się na nawierzchnię ulicy Żeromskiego. Rzeczywiście kostka brukowa nie ułatwia chodzenia po deptaku w szpilkach, dlatego postanowiliśmy przygotować ciąg pieszy ułożony wyłącznie z gładkich płyt. Myślę, że będzie to znaczne ułatwienie także dla osób idących z dziecięcym wózkiem, czy osób niepełnosprawnych –  ocenia Radosław Witkowski.

Z kolei jak informuje skarbnik miasta Sławomir Szlachetka, projekt przyszłorocznego budżetu zakłada wzrost dochodów bieżących o prawie 12 milionów złotych. - Spodziewamy się większych wpływów podatkowych, mimo iż nie planujemy żadnych podwyżek podatków i opłat lokalnych. Rosną także wydatki bieżące, co jest spowodowane m.in. rosnącymi nakładami na dotacje dla szkół niepublicznych - tłumaczy.

Sławomir Szlachetka podkreśla, że zadłużenie miasta nadal jest na bezpiecznym poziomie i mieści się w ustawowo określonych granicach. - Projekt zakłada deficyt, ale jest on związany z potrzebą inwestowania. Jednocześnie dużym walorem tego budżetu jest nadwyżka operacyjna w kwocie 28 milionów złotych. Jest to różnica pomiędzy bieżącymi dochodami i wydatkami, która decyduje m.in. o naszych możliwościach inwestycyjnych - dodaje skarbnik.

Najważniejsze dane dotyczące projektu budżetu na rok 2016:
Dochody ogółem - 898 165 576 zł
w tym bieżące – 872 827 931 zł
w tym majątkowe  - 25 337 645  zł
Wydatki ogółem - 932 871 594  zł       
w tym bieżące – 844 888 149 zł
w tym inwestycyjne - 87 983 445 zł  (tj. 9,43 % wydatków ogółem)       
Deficyt budżetowy - 34 706 018  zł
Nadwyżka operacyjna -   27 939 782  zł (dochody bieżące - wydatki bieżące)
Największe inwestycje:
1) Przebudowa ul. Młodzianowskiej /kontynuowane/  - 19 960 000 zł
2) Radomski Program Drogowy - utwardzenie dróg gruntowych        - 8 000 000 zł
3) Trasa  N-S - 5 000 000 zł
4) Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych”   - 5 000 000 zł                                                       
5) Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów - 3 500 000 zł
6) Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. Kilińskiego / kontynuowane / - 3 000 000 zł
7) Budowa Sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej /kontynuowane/  - 2 050 000 zł
8) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/ Rynek 4 (dokumentacja)  - 2 000 000 zł
9) Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu (dokumentacja) - 1 550 000 zł
10) Budowa kładki nad ul. Osiedlową  - 1 200 000 zł
11) Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską - 1 100 000 zł
12) Usprawnienie ruchu rowerowego i pieszego - 1 000 000 zł
13) Uzbrojenie terenów przemysłowych - 1 000 000 zł
14) Wykup gruntów ul. Kierzkowska - 1 000 000 zł
15) Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu  - 800 000 zł
16) Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga - 800 000 zł
17) Budowa boiska wielofunkcyjnego w V L.O.  przy ul. Traugutta  - 600 000 zł
18) Budowa budynku zaplecza sportowego przy PG Nr 22 i PSP Nr 6 - 600 000 zł
Poza tym środki inwestycyjne przeznaczone są również na:
- inwestycje w szpitalu oraz ambulans dla pogotowia - 5 000 000 zł
- dokapitalizowanie spółki MOSiR - 5 000 000 zł
- adaptacja do zmian klimatu – program LIFE - 3 030 245 zł 
- nabycie nieruchomości do zasobów - 2 000 000 zł 
- nabycie gruntów pod ulice i do zasobów (łącznie) - 2 000 000 zł
          
Struktura głównych pozycji wydatków:         ogółem:   bieżących:
- wydatki na oświatę i wychowanie                -  43,0 %         47,5%           
- wydatki na opiekę społeczną                        -  15,5 %         17,2%           
- wydatki na transport i łączność                    -  15,7 %         17,3%   
- wydatki na gospod. komunalną i mieszk.           -  8,3 %          9,1%  
- wydatki na ochronę zdrowia                              - 1,1 %           1,2%  
- wydatki na kulturę                                             -  2,0 %          2,2%  
- wydatki na kulturę fizyczną i sport                    -  2,2 %          2,4%  
- wydatki na bezpieczeństwo publiczne              - 2,4 %           2,7% 
- wydatki na administrację publiczną                  -   6,0 %          6,6%  

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
na koniec 2015 roku: 431 620 051 zł /46%/
koniec 2016 roku: 459 089 780 zł /51,1%/
Obsługa długu: 29,53 mln + 11,5 mln zł
 
W łącznej kwocie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2016r. Środki w wysokości 4 866 000,- przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Są to:
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Energetyków – 780 000 zł
- ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie – 600 000 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 -  600 000 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Wośnicka – 600 000 zł
- zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO ul. Kusocińskiego – 300 000 zł
- kontynuacja budowy parku na Osiedlu Gołębiów II – 300 000 zł
- modernizacja terenów dla celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzyblokami Kościuszki, Planty – 200 000 zł
- strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa – 184 000 zł
- „Pieszo i bezpiecznie” chodnik w ulicach Łowieckiej, Kujawskiej – 100 000 zł
- siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska – 84 000 zł
- doposażenie i ogrodzenie istniejącego placu zabaw na terenie Osiedla Potkanów – 76 000 zł
- siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza - 70 000 zł


red. UM / fot. cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy