Magistrat ogłosił konkurs na organiację żłobków

Magistrat ogłosił konkurs na organiację żłobków
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Konkurs jest otwarty, ale zgodnie z obowiązującym prawem, mogą do niego przystąpić tylko osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opieka nad dziećmi musi być realizowana zgodnie z tą samą ustawą oraz rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty przystępujące do konkursu muszą być zarejestrowane w formie żłobka w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Radomia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 17 maja pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

W ramach konkursu planuje się dofinansowanie do 40 miejsc w żłobkach. Miasto przeznacza na ten cel kwotę 112 tysięcy złotych.

Aktualnie dzięki środkom z budżetu gminy do żłobków w Radomiu uczęszcza 200 dzieci. Miasto posiada jeden publiczny żłobek, w którym jest 100 miejsc. Dotuje także pobyt kolejnej setki dzieci w przedszkolu niepublicznym, wyłonionym również na podstawie konkursu na realizację zadania publicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

źródło: UM w Radomiu.

redagował: Mariusz Skopek

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy