Konserwator Przyrody w Radomiu

Konserwator Przyrody w Radomiu
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


- Obecnie o zieleń w Radomiu dba kilka jednostek organizacyjnych i wydziałów. W zarządzaniu zielenią, która jest bogactwem naszego miasta brakuje wspólnej wizji - powiedział prezydent miasta Radosław Witkowski. O potrzebie powołania urzędnika odpowiedzialnego za kompleksową wizję zieleni miejskiej mówi także wiceprezydent miasta Rafał Rajkowski. - Potrzebne jest pilne powołanie miejskiego konserwatora przyrody.

Do obowiązków konserwatora będzie należało m.in.: opracowywanie wizji rozwoju obszarów zielonych, koordynacja działań zarządców miejskiej zieleni, tworzenie nowych i poprawa stanu istniejących terenów zielonych, ochrona terenów przyrodniczo cennych, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wdrażanie nowych standardów pielęgnacji zieleni oraz  opiniowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia form ochrony przyrody.

- Musimy pamiętać, że zieleń miejska jest naszym bogactwem. To płuca miasta, o które trzeba szczególnie dbać. Parki i skwery to też miejsca, w których wiele osób szuka wytchnienia i chcemy, by radomianie mogli się nimi zachwycać – dodaje wiceprezydent Rafał Rajkowski.

Miejski Konserwator Przyrody będzie podlegał bezpośrednio prezydentowi miasta. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na nowe stanowisko.

WD / Źródło: UM Radom / fot. archiwum cozadzień.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy