Konkurs na dyrektora COP

Konkurs na dyrektora COP
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Od kandydatów oczekuje się m.in. znajomości ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo zamówień publicznych. Osoba starająca się o pracę na tym stanowisku będzie musiała przedstawić koncepcję działalności Centrum Organizacji Pozarządowych.

Centrum Organizacji Pozarządowych działa w Radomiu od 7 lat. Współtworzą go ludzie od lat mocno zaangażowani w życie trzeciego sektora. Pracownicy COP znają wszystkie mocne strony i wiedzą na czym polegają bolączki radomskich stowarzyszeń i fundacji. Zadaniem referatu jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Radomia. COP od wielu lat pomaga merytorycznie i technicznie radomskim organizacjom pozarządowym. Pracownicy Centrum aktywizują, szkolą, doradzają i pomagają tym, którzy już działają w organizacjach a także tym, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z III sektorem.

W Radomiu zarejestrowanych jest ponad 500 organizacji pozarządowych, z których połowa aktywnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców, wspomagając takie dziedziny życia jak sport, kultura, turystyka, a także okazując pomoc osobom niepełnosprawnym czy najuboższym. Mnogość organizacji pozarządowych i ich aktywna praca są świadectwem przedsiębiorczości radomian i zaangażowania w sprawy miasta i mieszkańców.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy