Kiedy zaczną grzać?

Kiedy zaczną grzać?
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Zgodnie z Prawem Energetycznym sezon grzewczy to „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Nie mówi się jednak ani o terminie jego rozpoczęcia, ani zakończenia. Na podjęcie takiej decyzji mają wpływ aktualnie panujące warunki atmosferyczne oraz prognoza pogody. W dziewięciu budynkach w mieście już uruchomiono dostawę ciepła. Kolejne cztery zgłosiły taka potrzebę.

- O rozpoczęciu sezonu grzewczego decydują właściciele lub administratorzy, którzy w tym celu muszą złożyć pisemny wniosek w Radpec – informuje Ewa Dobrzańska - Trela. Formularz wniosku o rozpoczęcie ogrzewania można pobrać ze strony internetowej: www.radpec.com.pl.

Można je też składać w siedzibach przy ul. Żelaznej 7 (w dni robocze od godz. 7 do 14) i ul. Traugutta 53 (całodobowo) lub korespondencyjnie. Jak informuje Radpec rozpoczęcie / przerwanie dostarczania ciepła dokonywane jest w ciągu: 12 godzin w przypadku złożenia wniosku w godz. 7-11 i 24 godzin w pozostałych przypadkach.

Instalacje grzewcze powinny być napełnione przez cały rok. W przypadku prac remontowych lub modernizacyjnych woda jest usuwana z instalacji, a po ich zakończeniu odbiorcy powinni zgłosić do Radpec konieczność jej napełnienia.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.


Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy