Emerytury i renty w górę!

Emerytury i renty w górę!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Po tym jak rząd przyjął w styczniu projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach zakładający zmianę systemu waloryzacji świadczeń z procentowej na kwotową. Takie rozwiązanie przedstawił premier podczas swojego expose. Wynikiem tego emerytury i renty będą podwyższone w 2012 r. o jednakową kwotę 71 zł.

Projekt zakłada wzrost o 71 zł wszystkich emerytur i rent, w tym także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia poza ubezpieczeniowe - są to zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Projekt przyjęty przez rząd zakłada, że w 2012  r. najniższa emerytura i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wyniesie 799,18 zł miesięcznie, zaś najniższa renta dla osób niezdolnych częściowo do pracy to 613,38 zł miesięcznie.

Pomysł zawiera również zwiększenie dodatków do emerytur i rent, zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc., który będzie również zastosowany do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy. Nowy projekt to dodatkowe obciążenie budżetu państwa, ponieważ wydatki na te cele są zarezerwowane w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.


ŁG

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy