Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS 29 maja

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS 29 maja
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Na zainteresowanych czekać będą w tym dniu eksperci z ZUS, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, którzy będą udzielać osobom niepełnosprawnych lub opiekunom takich osób porad i informacji z zakresu orzekania o niepełnosprawności, zasad korzystania z różnego rodzaju refundacji, usuwania barier architektonicznych czy leczenia rehabilitacyjnego. Na interesantów ze schorzeniami słuchu czekać będą pracownicy znający język migowy. Współorganizatorami przedsięwzięcia są PFRON i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Celem akcji jest upowszechnienie informacji o prawach osób dotkniętych niepełnosprawnością w zakresie ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej, aktywizacji zawodowej czy prewencji rentowej.


źródło: ZUS Radom

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy