Cykl konferencji regionalnych o funduszach europejskich

Cykl konferencji regionalnych o funduszach europejskich
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Organizowany corocznie cykl konferencji w pięciu subregionach województwa mazowieckiego, tj. w subregionie radomskim, ostrołęckim, siedleckim, ciechanowskim i płockim stanowi cenną platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Dodatkowo, jest doskonałą okazją do zaprezentowania obecnych i planowanych konkursów o unijne dofinansowanie, celów oraz planów na kolejne lata.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest m.in. planom i wyzwaniom na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, możliwościom pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast, zmianom w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz podsumowaniu dotychczasowej aktywności i sukcesów beneficjentów RPO WM 2014-2020 poprzez zaprezentowanie stopnia wdrażania programu. 

Celem wydarzeń jest również zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów finansowanych z programu, poprzez pokazanie drogi do dofinansowania, realizację projektów i ich efekty. Organizatorzy chcą też pokazać dobrą współpracę pomiędzy wnioskodawcami, a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich.

Terminy konferencji:

21 września – Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 

22 września – Ostrołęka, UM WM Delegatura w Ostrołęce 

27 września – Siedlce, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach

28 września – Ciechanów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
29 września – Płock, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

Do udziału w konferencjach zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich, samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy