Burzliwa sesja

Burzliwa sesja
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Radni spotkali się wczoraj po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie. W porządku obrad znalazła się m.in. informacja o planowanych inwestycjach w Radpecu i Radkomie. Rada przyjęła także uchwały w sprawie przystąpienia Radomia do organizacji Eurocities, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Kosówki II” i „Wośniki”, wydzierżawienia Polskim Sieciom Energetycznym gruntu na 40, a nie na 10 lat. Przyjęto „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017- 2031” i „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2020” oraz raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Sesja rady miejskiej


Burzliwa dyskusja towarzyszyła przyjmowaniu dziewięciu uchwał o zmianie patronów ulic; najbardziej kontrowersyjny z proponowanych okazał się Tadeusz Mazowiecki. Bez problemu natomiast radni nazwali plac przed siedzibą urzędu miejskiego od strony ul. Żeromskiego placem Corazziego.


Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ


Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy