Budżet obywatelski na 2015 rok - trwają przygotowania

Budżet obywatelski na 2015 rok - trwają przygotowania
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Od 3 lutego do 7 marca mieszkańcy Radomia będą mogli składać propozycje inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2015. Formularze będzie można w formie pisemnej zgłosić w Biurze Rady Miejskiej, Biurze Obsługi Mieszkańca, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych oraz drogą elektroniczną za pomocą Internetowego Systemu Głosowania.

- 12 maja zostanie opublikowana lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie wraz z uzasadnieniem. Samo głosowanie będzie prowadzone od 19 maja do 10 września. Uważamy, że budżet obywatelski na 2014 rok okazał się ogromnym sukcesem. Warto stawiać na tego typu inicjatywy - mówi prezydent Andrzej Kosztowniak.

Co ważne, magistrat zdecydował się na uproszczenie głosowania przez Internet. Nie będzie już potrzebne skanowanie dowodu osobistego i dołączenie go do formularza do głosowania.

- Zdecydowaliśmy się na ten krok, bowiem skan dokumentu był dla wielu osób problemem. Teraz żeby oddać głos, wystarczy podanie swojego numeru pesel oraz danych związanych z miejscem zamieszkania. Zapewniam, że jest bezpieczny sposób głosowania, a dane mieszkańców będą  chronione - dodaje Emil Jaskulski z Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Lista projektów, które uzyskały najwięcej głosów zostanie opublikowana 10 października. 

Tymczasem radny Piotr Szprendałowicz wystosował do prezydenta Radomia list. Oto jego treść:

"Szanowny Panie Prezydencie
Gdy przed rokiem, wychodząc naprzeciw apelom mieszkańców, środowisk społecznych oraz mediów, zdecydował się Pan zrealizować w Radomiu ideę „Budżetu Obywatelskiego”, oczekiwaliśmy na jej efekty z dużymi nadziejami.
Spodziewaliśmy się, że w ten sposób, choćby w części, zaspokojone zostaną lokalne potrzeby radomian, istotne w codziennym życiu, a niedostrzegane przy ustalaniu kolejnych budżetów miasta.
Zakończona we wrześniu ubiegłego roku, pierwsza edycja „Budżetu Obywatelskiego”, pokazała znaczne zainteresowanie i aktywność mieszkańców, wyrażoną blisko 300 zgłoszonymi wnioskami i liczbą ponad 8 tysięcy oddanych głosów.
Oprócz pozytywnych refleksji, przyniosła ona także szereg uwag natury formalnej i merytorycznej, które były szeroko komentowane na forum miasta.
Najważniejsze z nich to: odrzucenie we wstępnej fazie procedowania, przez tzw. Zespół Opiniujący, ponad połowy zgłoszonych wniosków, niezwykle skomplikowana i niejednoznaczna procedura głosowania przez internet, ograniczająca konkurencyjność głosowania, wybiórcza lokalizacja stacjonarnych i mobilnych urn oraz związana z tym dominacja projektów zgłoszonych przez szkoły, które swą naturą masowości zdominowały rozstrzygnięcia I edycji.
Ta ostatnia sytuacja pokazała z jednej strony godną pochwały sprawność działania środowisk szkolnych, lecz z drugiej, wciąż olbrzymie potrzeby inwestycyjne placówek oświatowych, które powinny być sukcesywnie realizowane z budżetu miasta.

U progu II edycji „Budżetu Obywatelskiego” spodziewaliśmy się programu udoskonalonego, uwzględniającego zgłaszane powszechnie wątpliwości. Tymczasem z informacji przekazanych przez media, dowiedzieliśmy się, że pod uwagę wzięto jedynie problem głosowania internetowego. Poza tym zwiększono o 200 tys. zł pule środków w poszczególnych obszarach. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione.

W związku z tym, apeluję do Pana Prezydenta o dopuszczenie do głosowania wszystkich wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, a spełniających wymogi formalne (bez preselekcji) oraz o zrównanie szans wnioskodawców, np. poprzez utworzenie osobnego komponentu wyłącznie dla projektów szkolnych.

Postuluję także odstąpienie od przyjętej przez Pana zasady, zakładającej, że wnioski mieszkańców zgłoszone do „Budżetu Obywatelskiego”, które nie wygrają głosowania, nie mają szans na realizację z budżetu miasta. Takie podejście czyni z pozytywnej idei „Budżetu Obywatelskiego” swoistą pułapkę dla wnioskodawców, których lokalne potrzeby tracą w ten sposób szansę realizacji, choćby w mniejszym zakresie lub nieodległej przyszłości.
Występując, jako Radny Miasta Radomia, w imieniu mieszkańców oraz własnym, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o wzięcie pod uwagę zgłaszanych postulatów, które spowodują umacnianie procesu dyskusji i podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla Radomia, przyczyniając się do rozwoju niezwykle cennej inicjatywy społecznej, jaką jest „Budżet Obywatelski”.

Z poważaniem Piotr Szprendałowicz".


Mariusz Skopek/foto. UM w Radomiu

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy