"Aktywny Samorząd Uczniowski" w PG 11

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


[gallery id=1067]


Zajęcia dla członków Samorządów Uczniowskich obejmowały następujące zagadnienia: podstawy prawne działania Samorządu Uczniowskiego, wybory i kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego, realizacja projektów - organizacja imprez szkolnych, współpraca z innymi organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi a także pozyskiwanie funduszy na realizację własnych projektów.

Ze względu na charakter spotkania uczestnicy nie tylko uzyskali niezbędne informacje z zakresu wyżej wymienionych zagadnień, ale także wzięli udział w zadaniach praktycznych przygotowanych przez prowadzących. Podczas ich realizacji uczniowie wykazali się kreatywnością, operatywnością, umiejętnością negocjacji oraz uzasadnienia swoich racji, które są niezwykle istotne podczas pracy w Samorządzie Uczniowskim. Barbara Kutkowska przygotowała prezentację dla opiekunów, której tematyka obejmowała: podstawy prawne działania Samorządu Uczniowskiego, prawa i obowiązki Samorządu i regulamin jego działalności. Ponadto opiekunowie wymienili doświadczenia w pracy z młodzieżą mówili nie tylko o swoich osiągnięciach i sukcesach ale zwracali również uwagę na sprawy trudne, problemowe dyskutując możliwe rozwiązania.

Uczestnicy doszli do wniosku, że aby podnieść jakość pracy samorządów szkolnych, należy uświadomić młodzieży, nauczycielom i pracownikom obsługi w szkole istotę samorządności uczniowskiej. Trzeba tak organizować pracę z młodzieżą, by miała ona (młodzież) wpływ na to, co się dzieje wokół, dążyć do tego, aby uczniowie dobrowolnie przyjmowali na siebie obowiązki w samorządzie i poczuwali się do współodpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w klasie i szkole, stwarzać takie warunki, by wszyscy uczniowie w szkole czuli się potrzebni, stanowili społeczność, za którą wspólnie odpowiadają.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Samorządów Uczniowskich radomskich Publicznych Gimnazjów nr 11, 10, 14, 22 oraz 6 wraz z opiekunami.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-warsztatowy a zajęcia odbyły się w dwóch zespołach: dla młodzieży - prowadzone przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 11 Anetę Wrochnę i Monikę Podsiedlak oraz dla opiekunów - prowadzone przez Barbarę Kutkowską - doradcę metodycznego Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz Izabelę Dorosz opiekuna Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 11.

Na koniec spotkania zebrani opiekunowie samorządów uczniowskich doszli do wniosku, że takie konferencje, organizowane cyklicznie, mogłyby zaowocować powstaniem forum samorządów gimnazjów miasta Radomia.

Źródło: Publiczne Gimnazjum nr 11 w Radomiu

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

#WieszPierwszy

Najczęściej czytane

Polecamy