Przytyk. Prawie milion na wodociągi

Przytyk. Prawie milion na wodociągi
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Gmina Przytyk informuje, że po przeprowadzonej procedurze zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą na roboty budowlane pn.„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkanna i Ostrołęka” przystąpił do jej wykonania. Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, studni wodomierzowych betonowych, hydranty pożarowe nadziemne. Zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie wynikającym z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zawartej umowy z Wykonawcą. Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi; 860 150,00 PLN brutto. Z uwagi na nowoczesną technologię prowadzonych robót metodą przewiertu sterowanego wystąpią znikome szkody na terenie inwestycji w stosunku do prowadzenia robót metodą wykopu otwartego.


Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy