ARTETERAPIA - sposób na młodzieżowe problemy

ARTETERAPIA - sposób na młodzieżowe problemy
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Co to jest arteterapia?

Pojęcie arteterapia składa się z dwóch wyrazów pochodzenia łacińskiego: arte – sztuka oraz terapia – inaczej kuracja. Zatem arteterapia będzie leczeniem poprzez sztukę. O jakich działania mowa? - to przede wszystkim malowanie, rzeźbienie, lepienie, rysowanie, tańczenie, słuchanie muzyki, czytanie lub słuchanie książek itd. Mało kto wie, że tak prozaiczne czynności, mogą zdziałać cuda. 

Do kogo skierowane są zajęcia arteterapii?

Arteterapia stosowana jest w pomocy dzieciom, młodzieży, osobom w okresie późnej dorosłości, grupom społecznym i rodzinom, w leczeniu: lęków, depresji, w leczeniu uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, w przypadkach nadużycia seksualnego i przemocy domowej, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą , w traumach
i przeżyciach straty, przy problemach fizycznych, poznawczych.

Na czym polegają zajęcia arteterapii?

Działania podejmowane na zajęciach arteterapii są wielopłaszczyznowe, zaplanowane w formie sesji terapeutycznych, podczas których arteterapeuta korzysta z muzyki, dźwięków, tańca, rysunku czy wszelakich form aktywności manualnej oraz technik parateatralnych, by uzyskać efekt odprężenia, relaksu, wysokiej samooceny, swobodnych komentarzy wykonanych prac, uaktywnienia wszystkich zmysłów do osiągnięcia jak najbardziej zadowalających, dla uczestnika, wyników.

Efekty

Arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Poprzez akt twórczy, uczestnik arteterapii wyraża swój osobisty odbiór.
Dzięki temu, dana osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego rozumieniu siebie,
w aktualnych relacjach oraz ogólnie postrzeganej jakości życia.

Arteterapia może być z powodzeniem prowadzona w szkole jako oddzielny moduł, obok zajęć socjoterapeutycznych, prowadzonych przez pedagoga lub psychologa. jej uczestnikami mogą być uczniowie z dysleksją rozwojową lub jej ryzykiem, z brakiem akceptacji społecznej, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i z wszelkimi dysfunkcjami, określonymi w opiniach z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Systematyczne zajęcia terapeutyczne i artetarapeutyczne z takimi dziećmi, przynoszą trwałe pozytywne efekty. Prowadzone przez specjalistów, w ciekawy i zabawny sposób - odmienny niż nauka na lekcjach, czynią cuda. Przy użyciu niezbędnych pomocy dydaktycznych, arteterapia sprawia, że dziecko zaczyna odkrywać otaczający go świat w kolorowych barwach, patrzy na swoje problemy z innej perspektywy - chce je pokonywać, ma motywacje, widzi efekty swojej pracy. Dlatego tak ważne jest, by szkoły publiczne dostrzegły potrzebę organizacji zajęć arteterapeutycznych. Oczywiście to wiąże się z pieniędzmi (których, jak zwykle, organy prowadzące daną placówkę oświatową, nie mają). Ale czy nie watro zastanowić się nad korzyściami z prowadzenia takich zajęć? Przecież nam wszystkim zależy na poprawie edukacji w polskich szkołach, ale tego nie da się zrobić bez większego nakładu finansowego. I jeśli ktoś myśli, że jest inaczej, "grubo się myli". Jeszcze nikt nie zrobił czegoś wielkiego bez dużej inwestycji (która w przyszłości się zwróci). Zatem zamiast mnożyć projekty "usprawniające" pracę szkoły, zwiększać obowiązki i tak już zaganianym nauczycielom, narzucać uczniom więcej godzin nauki tygodniowo (choćby przez liczne zajęcia dodatkowe, na których muszą być, ponieważ każdy nauczyciel ma za zadanie wyrobić jedną lub 2 godziny w tygodniu z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN), to zastanówmy się, czy nie warto zrobić coś raz a porządnie?


K. S.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy