Regulamin ogłoszeń Praca - Regulamin - Co za dzień
baner

Regulamin ogłoszeń Praca


Użytkowanie serwisu cozadzien.com.pl/praca oznacza akceptację Regulaminu korzystania z Witryny. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi warunkami.

  1. Serwis www.cozadzien.com.pl dział Praca jest stroną internetową prezentującą ogłoszenia z ofertami pracy mające na celu ułatwienie skojarzenia pracodawców z osobami poszukującymi pracy.
  2. Serwis www.cozadzien.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe przez błędne podanie informacji lub nieprawdziwych danych, bądź też niedotrzymania umów jednej ze stron, tj. użytkowników serwisu www.cozadzien.com.pl/praca.
  3. Osoba, która zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej www.cozadzien.com.pl/praca zobowiązana jest do podania prawdziwych danych kontaktowych (redakcja serwisu wymaga podania numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu dla weryfikacji prawdziwości ogłoszenia).
  4. Informacje podane przez ogłoszeniodawcę wraz z jego danymi osobistymi mogą być wykorzystane tylko w celach kontaktowych do nawiązania konkretnego kontaktu. Zabrania się wykorzystywać dane osobiste (ogłoszeniodawców) poprzez przetwarzanie lub ich dystrybucję.
  5. Ogłoszenie zamieszczone w dziale praca serwisu cozadzien.com.pl musi być zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Redakcja serwisu internetowego cozadzien.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji ogłoszenia lub jego całkowitego skasowania, gdy narusza ono normy prawne, społeczne bądź redakcja nie może go zweryfikować odnośnie prawdziwości danych ogłoszeniodawcy.
  6. Za treść umieszczonych ogłoszeń serwis www.cozadzien.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  7. Umieszczanie ogłoszeń na stronach w/w serwisu odbywa się bezpłatnie. Osoba dodająca ogłoszenie musi być pełnoletnia i upoważniona do wykonania powyższej czynności.
  8. Termin aktywności ogłoszenia wynosi 7 dni lub 1 miesiąc z możliwością przedłużenia przez samego ogłoszeniodawcę za pomocą zwrotnej informacji mailowej.
  9. Prawa autorskie serwisu www.cozadzien.com.pl są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób grafik, treści oraz skryptów znajdujących się na stronach serwisu bądź jego serwerach.
  10. Redakcja serwisu www.cozadzien.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
baner

.