Sukces młodej radomianki w konkursie MSZ

Sukces młodej radomianki w konkursie MSZ
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Paulina uczy się w klasie I o profilu dyplomatyczno-konsularnym. „Jest to specyficzna klasa, która ma przygotować młodzież do poznawania świata i wszystkich jego aspektów – pozytywnych i negatywnych. Nie są to jednak zajęcia typu Wiedza o Społeczeństwie, bardziej Stosunki Międzynarodowe” - mówi Marzena Wojciechowska, opiekun merytoryczny uczennicy. Klasa daje możliwość nie tylko nauki, ale także skorzystania ze zdobytej wiedzy poprzez udział w rozmaitych projektach dziejących się na marginesie toku nauczania, tj.: zajęcia społeczne, wolontariat i warsztaty, które pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia, uczą wielu przydatnych umiejętności i pozwalają pogłębić wiedzę. Nauczycielom z Ogólnokształcącego Liceum Językowego w Radomiu zależy na tym, aby ich uczniowie mięli czym pochwalić się w CV, nawet już w momencie wyboru kierunku studiów.

Tematem, którym w ramach konkursu zajęła się Paulina była: „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe - skomentuj słowa Vaclava Havla, zmarłego niedawno prezydenta Czech, w kontekście przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90”. Wymogiem konkursu była jego realizacja w formie prezentacji multimedialnej. Paulina samodzielnie przeprowadziła badania ankietowe wśród młodzieży, jak postrzega ona władzę, a następnie opracowała zebrane informacje. Dokonała interpretacji słów prezydenta, wskazała wady i zalety aparatu władzy w ich kontekście.

Co ciekawe, żadna szkoła z Warszawy nie przeszła lub nie wzięła udziału w konkursie ani na szczeblu wojewódzkim, ani na ogólnopolskim. Tymczasem Radom i okolice wypadły w konkursie nad wyraz dobrze.

Wręczenie dyplomów wraz z rozdaniem nagród odbyło się 21 maja w ośrodku Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Poprzedziło je wystąpienie podsekretarza stanu w MSZ Jerzego Pomianowski ego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego. Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się koncert wiolonczelistek i skrzypaczek objętych stypendium ministerstwa, następnie wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty lunch w MSZ.

Celem tego typu konkursów jest promowanie wśród młodzieży polskiej wewnętrznej tożsamości polskiej, którą mają później promować na świecie. Wszyscy laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i gadżetami, laureaci szczebla ogólnokrajowego dodatkowo pojechali na wycieczki do stolic państw należących do grupy Wyszehradzkiej.

Udział w tego typu konkursach to bardzo dobry start w przyszłość. W przeciągu ostatnich 10 lat w sumie dziewięćdziesiąt osób zostało nagrodzonych w konkursach zorganizowanych przez MSZ. Wszystkie one znalazły później zatrudnienie w Ministerstwie lub podległych mu instytucjach. Paulina nie zamierza spocząć na laurach i już zabiera się do dalszej pracy. „Być może kiedyś zostanę prezydentem” - komentuje.

.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy