Stwórz sobie miejsce pracy

Stwórz sobie miejsce pracy
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Opieka nad najmłodszymi może być sprawowana przez żłobki, kluby dziecięce, opiekunów dziennych oraz nianie. Aby starć się o utworzenie sobie samodzielnego stanowiska pracy, należy przejść specjalistyczne szkolenie.

Trzeba podkreślić że nie każde szkolenie, które jest oferowane przez instytucje szkoleniowe, będzie uprawniać do podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Firma, która oferuje takie szkolenie musi otrzymać pozytywną decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zatwierdzającą programy poszczególnych szkoleń.

W Radomiu - jak sprawdziliśmy - jedyną placówką uprawniającą do organizowania tego typu szkoleń jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat trzech

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.

Uwaga! Osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie, ale nie pracowała z tak małymi dziećmi ostatnie pół roku bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie.

W Centrum Kształcenia Dorosłych można także odbyć:

40-godzinne szkolenie dla wolontariuszy oraz 160-godzinne szkolenie dla opiekunów dziennych albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające jeżeli kandydat posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Kolejna edycja szkoleń rozpoczyna się 5 października o godzinie 17.00 w siedzibie CKD.CKD Edukacjainfo@edukacja.radom.pl

ul. Limanowskiego 26/30
26-600 RADOM

tel./fax: (48) 363-01-02
tel.: (48) 330-83-96


.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy