Po rekrutacji - zostało prawie tysiąc wolnych miejsc!

Po rekrutacji - zostało prawie tysiąc wolnych miejsc!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


- Nieprzydzielonych jest 186 osób, które zdeklarowały chęć nauki w danej szkole i z różnych powodów nie zostały zakwalifikowane np. nie przekroczyły wymaganego przez daną szkołę progu punktowego – wyjaśnia Agnieszka Kozakiewicz, Koordynator Zespołu Doradców Metodycznych z radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Największą popularnością wśród gimnazjalistów cieszyły się licea ogólnokształcące od I do VI, ale również tam zostały jeszcze wolne miejsca. Klasa mundurowa w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica była tą, gdzie na jedno miejsce startowało najwięcej kandydatów. W szkołach technicznych ogromnym zainteresowaniem cieszyły się kierunki zawodowe: technik geodeta w „budowlance”, technik informatyk w „elektroniku” oraz technik pojazdów w „samochodówce”.

W mijającym tygodniu w szkołach zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. Teraz do 9 lipca uczniowie przyjęci do szkół mają czas, aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole. Od 10 do 12 lipca w placówkach, które nie dokonały pełnego naboru szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzą rekrutację uzupełniającą: 

- Mieliśmy 1910 miejsc w liceach, zgłosiło się 1666 kandydatów. W szkołach zawodowych pozostało 400 wolnych miejsc, natomiast w technikach 300. Wszystkie osoby chcące podjąć naukę w szkole, będą miały taką możliwość. Może niekoniecznie w wybranej przez siebie placówce, ale jednak.

Ten etap rekrutacji do szkół dotyczy jedynie osób zarejestrowanych do systemu. Osoby, które się nie zarejestrowały, będą mogły to nadrobić w sierpniu.

Aleksandra Jabłonka (a.jablonka.cozadzien@op.pl) /fot. Michał Sołśnia

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy