Zgłoś książkę do nagrody

Zgłoś książkę do nagrody
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Nagroda, przypomnijmy, przyznawana jest przez prezydenta Radomia - w cyklu dwuletnim - za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora. Nagrodę można otrzymać w dwóch kategoriach: książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu) i książka naukowa/ popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne). Wartość nagrody to 10 tys. zł w każdej z kategorii.

Do nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż w roku poprzednich Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych, czyli w 2015. Publikacja może być zgłoszona tylko raz. Kandydatów oceniać będzie jury w składzie: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski (przewodniczący), dr Adam Duszyk, Zbigniew Kruszyński, Sebastian Równy, dr Anna Spólna i Tomasz Tyczyński.

Wniosek o przyznanie nagrody jest do pobrania na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (www.mbpradom.pl). Należy go złożyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Piłsudskiego 12, 26-600 Radom do 15 września. Do wniosku trzeba dołączyć sześć egzemplarzy książki.

Nagroda Literacka Miasta Radomia zostanie wręczona w grudniu, podczas VI Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy