Radomska Japonia, 95. rocznica nawiązania stosunków polsko japońskich - Łaźnia

Polecamy