Osiedlowy Klub Kwadrat oazą dla wszystkich mieszkańców - Domy kultury - Co za dzień
baner

Osiedlowy Klub Kwadrat oazą dla wszystkich mieszkańców


Ten społeczno-kulturalny klub jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom", a funkcjonowanie zawdzięcza m.in. mieszkańcom, którzy łożą pieniądze na jego utrzymanie.


To ogólnodostępne miejsce istnieje od ponad 30 lat, w tym czasie profil oraz zakres działań placówki ulegał różnym zmianom. W obecnej chwili prowadzona działalność funkcjonuje na zasadach, które zostały wdrożone w 2000 roku.

Klub Kwadrat funkcjonuje na dwóch płaszczyznach, jedna to zajęcia dla mieszkańców, druga koncentruje się wokół działań komercyjnych. Na płaszczyźnie społecznej placówka realizuje różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dla seniorów. Są to zajęcia plastyczne, mieszkańcy spółdzielni mają również możliwość pobierania nauki gry w szachy. Klub daje dzieciom możliwość brania udziału w zajęciach świetlicowych dzięki którym, młodzi mogą odrabiać prace domowe po zakończeniu szkolnych zajęć lub mogą spędzić ten czas w sposób twórczy oraz kreatywny. Nasilenie dzieci uczęszczających na różne zajęcia następuje w okresie ferii ziołowych oraz wakacji. Mamy wtedy przygotowany program rozpisany na każdy dzień tak, aby wszyscy mogli znaleźć coś zgodnego ze swoim zainteresowaniami.- mówi Elżbieta Zielińska, Kierownik klubu. Placówka daje również możliwość spotkań starszym mieszkańcom, którzy mimo podeszłego wieku, są młodzi duchem. Jest to nieformalny Klub Seniora, który posiada swój czteroosobowy zarząd. W każdą niedzielę od godz.16 organizują wieczorek taneczny podczas, którego seniorom przygrywa wynajęty zespół grający muzykę na żywo. Poza tym najstarsi mieszkańcy mogą liczyć na zainteresowanie ze strony przedszkolaków, które organizują dla nich przedstawienia okolicznościowe tj. Jasełka czy Dzień Babci i Dziadka. Dowodem na to, że można prowadzić aktywne życie na emeryturze, są również zajęcia taneczne z salsy prowadzone w ramach Uniwersytetu III Wieku. Ponadto seniorzy z zamiłowaniem oddają się turniejom gry w brydża, które trwają kilka godzin.

Aby klub mógł spełniać zadania społeczno-kulturalne, zarząd wynajmuje pomieszczenia placówki do działań na płaszczyźnie komercyjnej. Dzięki tym funduszom, ma on środki finansowe niezbędne do utrzymania tego miejsca. Sale najczęściej wynajmowane są do prowadzenia różnego rodzaju zajęć organizowanych przez szkoły tańca, sekcje sztuk walk, a także dla prywatnych osób organizujących przyjęcia okolicznościowe.


Anna Prokop


Polecany artykuł

Czy potrzeba nam murali? Pytanie o estetykę miejskiej przestrzeni jest istotne, choćby dlatego, że wśród mieszkańców...

x